Tegel

Vad vill du sortera?

Hur ska man sortera en sprucken tekopp? Eller ett tvättställ? Avfallets ABC bjuder på sorteringsanvisningar för allehanda avfall och avfallsslag. Skriv ett sökord:

Värmeblock, lättbetong, taktegel, kalksandstegel, kahitegel, kakel, betong, tegel, Leca-tegel, Siporex-block

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Betong- och tegelavfall