Ställbar säng

För hela och användbara möbler till ett lopptorg eller en återvinningscentral.

Möblerna krossas, varefter de största metalldelarna separeras till återvinning. Materialet som återstår utnyttjas som energi i ett avfallskraftverk.

Vad vill du sortera?

Hur ska man sortera en sprucken tekopp? Eller ett tvättställ? Avfallets ABC bjuder på sorteringsanvisningar för allehanda avfall och avfallsslag. Skriv ett sökord:

Säng med ställmotor, motorsäng

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Stoppade möbler