Sot

Se till att avfallet har hunnit svalna ordentligt, innan du lägger det i kärlet. Packa det i en tättslutande påse eller låda, så att det inte sprids kring när kärlet töms.

Det här avfallet sorteras som brännbart avfall. Lägg små mängder brännbart avfall i ditt eget avfallskärl. Större föremål och partier tas mot avgift emot på sorteringsstationerna.

Sortera nyttoavfall och farligt avfall skilt.

Brännbart avfall utnyttjas som bränsle i ett avfallskraftverk som producerar el och värme.

Vad vill du sortera?

Hur ska man sortera en sprucken tekopp? Eller ett tvättställ? Avfallets ABC bjuder på sorteringsanvisningar för allehanda avfall och avfallsslag. Skriv ett sökord:

Aska, cigarettfimpar, stearin, stearinljus, grillkol, grillbriketter

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Brännbart avfall