Spackel

Upp till 50 kg/l farligt avfall från hushåll tas avgiftsfritt emot vid alla sorteringsstationer.

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Läs mer om mottagningsplatser här: Identifiera farligt avfall

Till slutavfall hör endast avfall som inte lämpas för återvinning, som inte kan förbrännas eller som skadar förbränningen.

De farliga avfallen behandlas i behandlingsanläggningar, så det blir ofarliga. Efter behandlingen får man råmateral, el och värme av dem.

Vad vill du sortera?

Hur ska man sortera en sprucken tekopp? Eller ett tvättställ? Avfallets ABC bjuder på sorteringsanvisningar för allehanda avfall och avfallsslag. Skriv ett sökord:

silikon, fogbruk, fogmassa,

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Farligt avfall Slutavfall