Städkemikalier

Sorteringsanvisning

Farligt avfall

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Upp till 50 kg/l farligt avfall från hushåll tas avgiftsfritt emot vid alla sorteringsstationer.

Farligt avfall tas även emot på återvinningscentraler och i våra ambulerande insamlingar.

De farliga avfallen behandlas i behandlingsanläggningar, så det blir ofarliga. Efter behandlingen får man råmateral, el och värme av dem.

Vad vill du sortera?

I avfallets ABC hittar du sorteringsanvisningar för alla avfall. Skriv i ordsökningen det avfall du söker eller gå direkt till sorteringsanvisningarna.

ugnsrengörare, terpentin, klorit, tinner, fläckborttagare, tvättmedel, lösningsmedel, golvvax, lacknafta, maskindiskmedel, kalkborttagningsmedel, möbelpoleringsmedel, silverpoleringsmedel, desinfektionsmedel, aceton,

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Farligt avfall