Stubbe

Enskilda stubbar tas emot vid avfallscentralerna i Isosuo, Korvenmäki, Rauhala och Toppå. Större mängder tas endast emot vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler.

Stubbarna flisas och levereras till värmeverk, där det ger till el och värme.

Vad vill du sortera?

Hur ska man sortera en sprucken tekopp? Eller ett tvättställ? Avfallets ABC bjuder på sorteringsanvisningar för allehanda avfall och avfallsslag. Skriv ett sökord:

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Stubbar