Plastgran

Konstgjorda granar av plast innehåller vanligtvis så mycket metall att de ska sorteras som metall.

Sorteringsanvisning

Till metallinsamlingen hör avfall, vars vikt minst till hälften består av metall. Ett undantag till regeln är elapparater samt avfall som innehåller farligt avfall – de ska alltid föras till ändamålsenlig mottagning.

Lägg små metallföremål i metallinsamlingskärlet vid ditt husbolag eller ta dem till en RINKI-ekopunkt. Större metallskrot tas avgiftsfritt emot på sorteringsstationerna.

Av den insamlade metallen tillverkas nya metallprodukter.

Vad vill du sortera?

I avfallets ABC hittar du sorteringsanvisningar för alla avfall. Skriv i ordsökningen det avfall du söker eller gå direkt till sorteringsanvisningarna.

Konstgjord julgran

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Metall