Termometer

Till elektriska och elektroniska produkter räknas alla de apparater som drivs med elektrisk ström, ackumulator, batteri eller solenergi. Även samtliga lampor, med undantag av glöd- och halogenlampor, räknas till elektriska och elektroniska produkter.

Hushållens kasserade elapparater tas emot utan avgift vid alla sorteringsstationer. Elapparater tas även emot vid många återvinningscentraler och affärer som säljer elapparater. Läs mer på www.serkierratys.fi.

Upp till 50 kg/l farligt avfall från hushåll tas avgiftsfritt emot vid alla sorteringsstationer.

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Läs mer om mottagningsplatser här: Identifiera farligt avfall

Producentsammanslutningarna behandlar elapparater som tagits ur bruk. Efter behandlingen får man råmateral till industrin av dem.

Vad vill du sortera?

Hur ska man sortera en sprucken tekopp? Eller ett tvättställ? Avfallets ABC bjuder på sorteringsanvisningar för allehanda avfall och avfallsslag. Skriv ett sökord:

febertermometer,

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Elapparater Farligt avfall