Trämöbel

Till träavfall hör allt slags träavfall med undantag för tryckimpregnerat trä.

Små metalldelar, såsom spikar och gångjärn behöver inte avlägsnas.

Träavfallet flisas och levereras till värmeverk, där det ger el och värme.

Vad vill du sortera?

Hur ska man sortera en sprucken tekopp? Eller ett tvättställ? Avfallets ABC bjuder på sorteringsanvisningar för allehanda avfall och avfallsslag. Skriv ett sökord:

Bord, stol, skåp, nattygsbord, pall, byrå, gardinbräda, gardinstång i trä, rottingmöbel,

Avfallet tillhör dessa avfallsslag:

Träavfall