Utombordsmotor

Sorteringsanvisning

Till elektriska och elektroniska produkter räknas alla de apparater som drivs med elektrisk ström, ackumulator, batteri eller solenergi. Även samtliga lampor, med undantag av glöd- och halogenlampor, räknas till elektriska och elektroniska produkter.

Hushållens kasserade elapparater tas emot utan avgift vid alla sorteringsstationer. Elapparater tas även emot vid många återvinningscentraler och affärer som säljer elapparater. Läs mer på www.serkierratys.fi.

Läs mer om avfallsstyper

Vad händer med avfallet?

Producentsammanslutningarna behandlar elapparater som tagits ur bruk. Efter behandlingen får man råmateral till industrin av dem.

Avfall som sorteras på samma sätt

motor