27.4.2023

Nyheter

Avfallsservicens låssystem förändras

Låssystemet för Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) avfallstransporter förnyas. Förändringen gäller husbolag. Låsen bör under 2023 bytas ut vid de fastigheter för vilka transporten av förpackningsavfall övergår till LSJH. Det nya låssystemet som tas i bruk är iLOQ S5. Det är inte obligatoriskt att låsa avfallspunkten. 

Monteringsarbete av en iLOQ-auktoriserad låsbutik

Disponenten eller någon annan ansvarsperson bör beställa låscylindrarna och monteringsarbetet av en valfri iLOQ-auktoriserad låsbutik. Nämn i samband med beställningen att det är fråga om låssystemet för LSJH:s avfallstransporter. Fastighetsinnehavaren står för kostnaden för monteringen och underhållet av låsent, samt ansvarar för att låsen är i funktionsdugligt skick. 

Tidtabellen för förnyandet av låsen

Transporten av glas-, metall-, plast- och kartongförpackningar som samlas vid fastigheten övergår till LSJH stegvis under 2023 beroende på område och kärltyp. Låsta avfallspunkter vid vilka det samlas förpackningsavfall bör vara i iLOQ S5-systemet innan följande datum: 

  • 1.7.2023: Pemar, stam-Rusko, Sagu och Salo –> alla typer av avfallskärl  
  • 1.7.2023: Aura, Lundo, Pöytyä, S:t Karins, S:t Mårtens, stam-Pargas och Åbo –> frontlastarbehållare och djupinsamlingskärl, det vill säga alla andra kärltyper än hjulförsedda avfallskärl   
  • 1.10.2023: Aura, Lundo, Pöytyä, S:t Karins, S:t Mårtens, stam-Pargas och Åbo –> 120–1100 liters hjulförsedda avfallskärl  
  • 1.11.2023: Nystad –> alla typer av avfallskärl  

Saker att beakta på områdena Aura, Lundo, Nystad, Pemar, Pöytyä, Rusko (med undantag av Vahto-området), S:t Karins, S:t Mårtens, stam-Pargas, Sagu, Salo och Åbo 

LSJH:s iLOQ S5-låssystem ersätter inte de nycklar och låssystem som övriga entreprenörer möjligen använder. Beakta i verkställandet att övriga transportbolag (andra än LSJH) för blandavfall, bioavfall och returpapper även i fortsättningen har tillgång till avfallspunkten med sin egen nyckel. På adressen www.lsjh.fi/husbolagets-avfallshantering hittar du en listning på alternativa sätt att förverkliga låsandet. 

Husbolaget ansvarar för att informera de transportbolag de konkurrensutsatt om ändringar i avfallspunktens låsning som möjligen berör dem. 

Ifall man önskar låsa en tills vidare olåst avfallspunkt bör man genast från början ta i användning iLOQ S5-låssystemet. 

Att beakta på områdena Kimitoön, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas skärgård, Reso, Vahto i Rusko och Virmo 

De låsta avfallspunkter som redan i dagens läge töms av LSJH är låsta med Abloys Sento-låssystem. Dessa lås behöver tills vidare inte bytas ut. Detta gäller alltså i Kimitoön, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas skärgård, Reso, Vahto i Rusko och Virmo. Vid nya låsta avfallspunkter lönar det sig att ta i bruk iLOQ S5-systemet genast från början.

Meddela LSJH ifall tillgången till avfallspunkten kräver något annat än nyckel 

Ifall tillgången till avfallspunkten har hindrats till exempel med en port eller bom som öppnas med en nummerkod, fjärrkontroll eller genom att ringa, vänligen meddela om detta omedelbart till adressen husbolag@lsjh.fi.  

Varför förnyas låssystemet?

Det nya låssystemet underlättar sopchaufförens arbete och underlättar nyckelförvaltningen. I enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna bör låsningen av fastighetens avfallspunkt vara sådan att LSJH:s universalnyckel passar i låset i den kommunalt anordnade avfallstransporten. 

Fördelar med att ta i bruk iLOQ S5 -systemet:

  • Fastighetens invånare och fastighetsunderhållsföretag kan även i fortsättningen använda sina nuvarande nycklar till avfallspunkten
  • iLOQ S5 -lås kräver inga batterier och ersättningen av den föregående låscylindern går snabbt och enkelt
  • Ett elektroniskt nyckelsystem möjliggör bättre uppföljning av nycklar och gör det lätt att ta nycklar ur bruk
  • Chaufförernas arbete blir enklare och snabbare, då de slipper knippen med hundratals nycklar och istället bara har en
  • Fastighetens säkerhet förbättras och utredning av skador underlättas av loggdata

Om du har frågor angående detta, når du vår kundtjänst via chatten på vår hemsida, per telefon på numret 0200 47470 (vardagar kl 9–15, lna/msa) eller per e-post på taloyhtiot@lsjh.fi.