Betong- och stenavfall

Sorteringsanvisning

Små partier (styckstorlek under 1 m) betong- och stenavfall tas emot vid sorteringsstationerna. Större stycken och stora partier tas emot vid Toppå och Korvenmäki avfallscentralerna.

Vad vill du sortera?

I avfallets ABC hittar du sorteringsanvisningar för alla avfall. Skriv i ordsökningen det avfall du söker eller gå direkt till sorteringsanvisningarna.

Muut jätelajit

Katso kaikki jätelajit