Bitumentakfilt

Sorteringsanvisning

Med takfilt av bitumen får det inte finnas trä, metall, stenmaterial, gummi, aluminiumpapper eller annat avfall.

Vad vill du sortera?

I avfallets ABC hittar du sorteringsanvisningar för alla avfall. Skriv i ordsökningen det avfall du söker eller gå direkt till sorteringsanvisningarna.

Muut jätelajit

Katso kaikki jätelajit