Glas med bågar

Sorteringsanvisning

Hämta till sorteringsstationen som sådana. Duschskåp o dyl som är gjorda av plexiglas sorteras som metall.

Vad vill du sortera?

I avfallets ABC hittar du sorteringsanvisningar för alla avfall. Skriv i ordsökningen det avfall du söker eller gå direkt till sorteringsanvisningarna.

Muut jätelajit

Katso kaikki jätelajit