Sekretessbelagt avfall

Sorteringsanvisning

Sekretessbelagt avfall tas emot endast vid Toppå (vid vågbyggnaden) och Korvenmäki avfallscentraler.

  • Avlägsna pappren från pärmar och plastfickor. Nitar och gem behöver inte avlägsnas. Sortera pärmarna och plastfickorna som brännbart avfall.
  • Observera att de sekretessbelagda dokumenten och datasäkerhetsavfallet tas emot i separata kärl och att det sekretessbelagda avfallet bör placeras i insamlingskärlet av den som kommer med avfallet.

Datasäker behandling för dataapparatur erbjuds även av andra aktörer, såsom av Seiffi, som upprätthålls av producentsammanslutningen SER, Kuusakoski och Posti.

Mitä haluat lajitella?

Jätteiden ABC:sta löydät kaikkien jätteiden ja jätelajien lajitteluohjeet. Hae jätteen nimellä tai siirry lajitteluohjeisiin.

Muut jätelajit

Katso kaikki jätelajit