Sekretessbelagt avfall

Sorteringsanvisning

Sekretessbelagt avfall tas emot endast vid Toppå (vid vågbyggnaden) och Korvenmäki avfallscentraler.

  • Avlägsna pappren från pärmar och plastfickor. Nitar och gem behöver inte avlägsnas. Sortera pärmarna och plastfickorna som brännbart avfall.
  • Observera att de sekretessbelagda dokumenten och datasäkerhetsavfallet tas emot i separata kärl och att det sekretessbelagda avfallet bör placeras i insamlingskärlet av den som kommer med avfallet.

Datasäker behandling för dataapparatur erbjuds även av andra aktörer, såsom av Seiffi, som upprätthålls av producentsammanslutningen SER, Kuusakoski och Posti.

Vad vill du sortera?

I avfallets ABC hittar du sorteringsanvisningar för alla avfall. Skriv i ordsökningen det avfall du söker eller gå direkt till sorteringsanvisningarna.

Muut jätelajit

Katso kaikki jätelajit