Slutavfall

Sorteringsanvisning

Till slutavfall hör endast avfall som inte lämpas för återvinning, som inte kan förbrännas eller som skadar förbränningen. Innan du tar med slutavfallet till sorteringsstationerna, ta reda på de andra alternativen för mottagning av avfall!

Vad vill du sortera?

I avfallets ABC hittar du sorteringsanvisningar för alla avfall. Skriv i ordsökningen det avfall du söker eller gå direkt till sorteringsanvisningarna.

Muut jätelajit

Katso kaikki jätelajit