Stubbar

Sorteringsanvisning

Enskilda stubbar tas emot vid avfallscentralerna i Isosuo, Korvenmäki, Rauhala och Toppå. Större mängder tas endast emot vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler.

Vad vill du sortera?

I avfallets ABC hittar du sorteringsanvisningar för alla avfall. Skriv i ordsökningen det avfall du söker eller gå direkt till sorteringsanvisningarna.

Muut jätelajit

Katso kaikki jätelajit