Att låsa avfallspunkten

Allmän praxis angående låsning av avfallskärl har fastställts i avfallshanteringsföreskrifterna. Områdesspecifika avvikanden, som orsakas av skillnader i olika transportsystem, hittar du längre ner på denna sida. På grund av avfallsservicen är det inte obligatoriskt att låsa avfallspunkten. 

Om fastighetsägaren har låst rutten som leder till avfallskärlets placeringsplats och fastigheten hör till den kommunalt konkurrensutsatta fastighetsvisa avfallsinsamlingen (det vill säga LSJH ansvarar för tömningen av minst ett avfallsslag), ska låsningen ordnas så att LSJH:s universalnyckel passar i låset. Lås med dubbla uttag bör användas i första hand. Fastighetsinnehavaren ansvarar för monterings- och uppehållskostnader samt för låsets funktion. 

Ifall passagen till avfallspunkten har spärrats med till exempel en port eller en bom som öppnas med en nummerkod, fjärrkontroll eller genom att ringa med telefonen, bör saken meddelas till adressen husbolag@lsjh.fi eller via OmaLSJH-tjänsten. Då det gäller fjärrkontroller bör det även levereras fyra (4) stycken av dem till LSJH:s kontrol i Åbo. Fjärrkontrollerna kan levereras rikt till kontoret (Lastgatan 17, vardagar 9–15) eller skickas per post till adressen Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab / Husbolag, Lastgatan 17, 20380 Åbo. Med fjärrkontroller som skickas per post bör det alltid skickas med en överlåtelseblankett i vilka avsändarens uppgifter har fyllts i. LSJH kompletterar blanketten och levererar därefter en kopia av den till avsändaren.

Saker att beakta på områdena Kimitoön, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas skärgård, Reso, Vahto i Rusko och Virmo

De låsta avfallspunkter som redan finns inom LSJH:s tömningar har LSJH:s Abloy Sento-låssystem, som är serielagd så att LSJH:s avfallstransportörs nyckel passar i den. Dessa lås behöver inte bytas ut i nuläget.

Låsningen av nya avfallspunkter bör förverkligas med iLOQ S5-systemet. Disponenten eller någon annan ansvarsperson beställer låscylinderhuset samt installationsarbetet via en valfri auktoriseras iLOQ-låssmedja. I samband med beställningen bör det nämnas att det år frågan om låssystemet för LSJH:s avfallstransporter. I enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna ansvarar fastighetsinnehavaren ansvarar för monterings- och uppehållskostnader samt för låsets funktion. 

Det nya låssystemet underlättar sopchaufförens arbete och förenklar hanteringen av nycklarna. I enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna bör låsningen ordnas så att  LSJH:s universalnyckel passar i låset i den kommunalt konkurrensutsatta avfallstransporten.

Saker att beakta på områdena Aura, Lundo, Nystad, Pemar, Pöytyä, Rusko (med undantag av Vahto-området), S:t Karins, S:t Mårtens, stam-Pargas, Sagu, Salo och Åbo

Under år 2023 övergick ansvaret för transporten av förpackningsavfall, inklusive glas, metall, plast och kartongförpackningar, till LSJH. Detta medförde förändringar i låsningsprinciperna för avfallspunkter som fanns inom området som påverkades av de två transportsystemen. LSJH:s iLOQ S5-låssystem togs i bruk.

Disponenten eller någon annan ansvarsperson beställer låscylinderhuset samt installationsarbetet via en valfri auktoriseras iLOQ-låssmedja. I samband med beställningen bör det nämnas att det år frågan om låssystemet för LSJH:s avfallstransporter. I enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna ansvarar fastighetsinnehavaren ansvarar för monterings- och uppehållskostnader samt för låsets funktion.

Låsta avfallspunkter, vid vilka det samlas in förpackningsavfall, bör vara inom LSJH:s iLOQ S5-system innan följande datum, beroende på område och typ av avfallskärl:

 • 1.7.2023: Pemar, stam-Rusko, Sagu och Salo – alla typer av avfallskärl
 • 1.7.2023: Aura, Lundo, Pöytyä, S:t Karins, S:t Mårtens, stam-Pargas och Åbo – frontlastarbehållare och djupinsamlingskärl, det vill säga alla andra kärltyper än hjulförsedda avfallskärl
 • 1.10.2023: Aura, Lundo, Pöytyä, S:t Karins, S:t Mårtens, stam-Pargas och Åbo –hjulförsedda avfallskärl
 • 1.11.2023: Nystad – alla typer av avfallskärl
 • Pressar och balpressat förpackningsavfall samt rullcontainrar övergår till LSJH:s transporter i samma tidtabell som hjulförsedda kärl.

I områden med två olika transportsystem ersätter LSJH:s iLOQ S5-låssystem inte de nycklar och låssystem som övriga entreprenörer möjligen använder. Beakta i verkställandet att övriga transportbolag som tömmer blandavfall, bioavfall och returpapper även i fortsättningen har tillgång till avfallspunkten med sin egen nyckel. Dessa områden är Aura, Lundo, Nystad, Pemar, Pöytyä, Rusko (med undantag av Vahto-området), S:t Karins, S:t Mårtens, stam-Pargas, Sagu, Salo och Åbo. På dessa områden kan tillgången till en låst avfallspunkt verkställas på följande sätt:

Nycklarna för de övriga transportörerna beställs från BLC Turva. Husbolaget står för kostnaderna av införskaffningen av dessa nycklar. Husbolaget och BLC Turva kommer sinsemellan överens om kostnaden.

Nyckelbeställningen tillövriga transportföretag görs på följande vis:

 • Husbolagets representant begär skriftligen (e-post till adressen huoltotilaukset.turku@blc.fi) att BLC Turva framställer en nyckel i som passar i samma lås som LSJH:s avfallstransportörs är serielagd att passa i. Nyckeln programmeras endast för de punkter som kunden uppger.
 • I beställningen uppges
  • information om stället (fastighetens/fastigheternas namn och adress samt LSJH:s kundnummer om det finns tillhanda) samt
  • uppgifter om transportentreprenören som nyckeln framställs för

Alla auktoriserade iLOQ-låssmedjor som har avtal med LSJH kan fortsättningsvis tillverka låscylinderhus i LSJH:s serie, men de nycklar som beställs för övriga transportföretag ska beställas av BLC Turva.

Låsningen kan lösas på följande sätt:

 • Lås med dubbelt uttag, där både invånarnas och LSJH:s nyckel passar + ett rörlås, där de andra transportörernas nycklar passar. 
 • Lås med dubbelt uttag, där både invånarnas och andra transportörers nycklar passar + ett rörlås, där LSJH:s nyckel passar.
 • Hänglås, där invånarnas nyckel passar + ett rörlås där både de andra transportörernas och LSJH:s nycklar passar 
 • Ett kodlås. Det är på fastighetens ansvar att meddela koden till både de andra transportörerna och LSJH. 
 • Rörlås ska placeras intill rutten som leder till avfallspunkten. Det är på fastighetens ansvar att lägga en nyckel som passar till avfallspunktens lås inuti röret.

Rörlåset bör placeras i den omedelbara närheten av passagen till insamlingsplatsen.

Husbolaget ansvarar för att informera de transportbolag de konkurrensutsatt om ändringar i avfallspunktens låsning som möjligen berör dem.

Låsningen av nya avfallspunkter bör förverkligas med iLOQ S5-systemet. Ifall man önskar låsa en olåst avfallspunkt bör man genast från början ta i användning iLOQ S5-låssystemet.

Varför förnyas låssystemet?

Det nya låssystemet underlättar sopchaufförens arbete och underlättar nyckelförvaltningen. I enlighet med avfallshanteringsföreskrifterna bör låsningen av fastighetens avfallspunkt vara sådan att LSJH:s universalnyckel passar i låset i den kommunalt anordnade avfallstransporten.

Fördelar med att ta i bruk iLOQ S5 -systemet:

 • Fastighetens invånare och fastighetsunderhållsföretag kan även i fortsättningen använda sina nuvarande nycklar till avfallspunkten
 • iLOQ S5 -lås kräver inga batterier och ersättningen av den föregående låscylindern går snabbt och enkelt
 • Ett elektroniskt nyckelsystem möjliggör bättre uppföljning av nycklar och gör det lätt att ta nycklar ur bruk
 • Chaufförernas arbete blir enklare och snabbare, då de slipper knippen med hundratals nycklar och istället bara har en
 • Fastighetens säkerhet förbättras och utredning av skador underlättas av loggdata
Mies pitää pitää kädessään iLOQ-avainta.