28.9.2023

Nyheter

Kontrollera på kartan tidsfristen för att ordna insamlingen av bioavfall

I Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) nya tjänst, den elektroniska bioavfallskartan, kan du baserat på din postadress kontrollera när bioavfallstömningarna som ordnas av LSJH inleds på ditt område.

I LSJH:s elektroniska bioavfallskarta kan du baserat på din postadress kontrollera när de av LSJH ordnade bioavfallstömningarna av hjulförsedda avfallskärl inleds på ditt område. Tömningarna av avfallskärl som töms med kran övergår till LSJH på hela området 1.1.2024 med undantag för Nystad, där LSJH tar över tömningarna av avfallskärl som töms med kran först 26.2.2024.

Insamling av bioavfall kommer i och med förändringen av avfallslagen att bli obligatorisk senast i juli 2024 för alla invånare i tätorter med över 10 000 invånare i Finland. Dessutom överförs ansvaret för transporten av separat insamlat bioavfall till kommunerna, det vill säga till det av kommunerna ägda LSJH på vårt område.

I tätorten belägna husbolag med minst fem lägenheter omfattas redan av skyldigheten att samla in bioavfall. Mindre bostadsfastigheter* i tätorter med över 10 000 invånare ska börja samla in bioavfall separat inom LSJH:s område senast under början av 2024. De av LSJH konkurrensutsatta bioavfallstömningarna börjar vid olika tidpunkter under januari-maj, och på den elektroniska bioavfallskartan kan du nu kontrollera när bioavfallstömningarna av hjulförsedda avfallskärl inleds på din fastighet. Fram till datumet i fråga ska man, ifall fastigheten finns i en tätort med över 10 000 invånare, antingen ha börjat kompostera bioavfall på fastigheten och gjort en komposteringsanmälan eller så ska man ha beställt ett bioavfallskärl och tömningstjänst för det.

*Till bostadsfastigheter räknas alla fastigheter i vilka det finns en bostad, allt från husbolag och egnahemshus till fritidsbostäder och av kommunerna och andra liknande aktörer ägda fastigheter med till exempel enskilda gårdskarlslägenheter.

Hur vet jag om jag omfattas av skyldigheten?

  • På Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnds elektroniska avfallshanteringskarta kan du baserat på din postadress kontrollera om din fastighet omfattas av skyldigheten att samla in bioavfall separat. På samma karta ser du området med frivillig separat insamling. De olika kartnivåerna hittar du via menyn i det vänstra hörnet av kartan.
  • På Sydvästra Finlands Avfallsservices elektroniska bioavfallskarta ser du baserat på en sökning på din postadress när LSJH:s tömningar av bioavfall börjar i olika delar av LSJH:s verksamhetsområde. Tidpunkten då tömningarna av bioavfall börjar är samtidigt tidpunkten då bostadsfastigheterna som omfattas av skyldigheten att samla in bioavfall separat ska ha ordnat kompostering eller ett tömningsbart bioavfallskärl.

LSJH:s bioavfallstömningar börjar i januari, februari och maj

LSJH:s bioavfallstömningar av hjulförsedda avfallskärl börjar vid tre olika tidpunkter: 1.1.2024, 26.2.2024 och 13.5.2024. På den elektroniska bioavfallskartan på lsjh.fi/bioavfallstransporter är områdena utmärkta med tre olika färger, som hänvisar till de olika tidpunkterna.

  • Gult: Områden där tömningen startar 1.1.2024
  • Rött: Områden där tömningen startar 26.2.2024
  • Blått: Områden där tömningen startar 13.5.2024

Tömningarna av avfallskärl som töms med kran övergår till LSJH på hela området 1.1.2024 med undantag för Nystad, där LSJH tar över tömningarna av avfallskärl som töms med kran först 26.2.2024.

Ange din postadress i bioavfallskartan

Eftersom varken skyldigheten att samla in bioavfall separat eller entreprenadområdena för bioavfallstransporterna följer kommungränserna, lönar det sig att kontrollera det exakta datumet då bioavfallstömningarna av hjulförsedda avfallskärl startar från den elektroniska bioavfallskartan baserat på fastighetens postadress:

  • Skriv fastighetens postadress i kartans sökfält.
  • För muspekaren över kartmärket/häftstiftet och klicka på det, så ser du när bioavfallstömningarna startar för just den fastigheten.

Gör din komposteringsanmälan eller beställ tömningstjänst för bioavfallskärlet enkelt