Auranmaa sorteringsstation

  • Ordna och sortera ditt lass enligt avfallsslag redan innan du kör till sorteringsstationen. Det underlättar ditt besök på sorteringsstationen och främjar effektiv återvinning av nyttoavfall. Återvinningsbart nyttoavfall tas emot förmånligare eller gratis. Täck in ditt lass vid behov.
  • Ta på dig lämplig skyddsutrustning, till exempel arbetshandskar och ordentliga skor.
  • Följ vägskyltarna och kör direkt till sorteringsstationens mottagning. Anmäl dig och ditt lass i mottagningen.
  • Betala för eventuella avgiftsbelagda avfall, helst med bank- eller kreditkort.
  • Kör vidare till sorteringsstationen och sortera ditt avfall på rätt platser, enligt personalens anvisningar.

Vad kan man föra till Auranmaa sorteringsstation?

På Auranmaa sorteringsstation tar vi emot avfallspartier levererade med personbil, personbilssläp eller paketbil. Större avfallspartier tas emot på Toppå avfallscentral i Åbo och Korvenmäki avfallscentral i Salo.

Kontaktuppgifter

Aurantie 518
21380 AURA (Tarvasjoki)
tfn 020 728 2190 då stationen är öppen

Öppettider

Tisdag klo 11-18

Torsdag klo 11-18

Avvikande öppettider

fre-mån 07.04. - 10.04. - suljettu

lör 01.04. - auki (10-15)

mån 01.05. - suljettu

lör 06.05. - auki (10-15)

tor 18.05. - suljettu

lör 03.06. - auki (10-15)

lör 01.07. - auki (10-15)

lör 05.08. - auki (10-15)

lör 02.09. - auki (10-15)

lör 07.10. - auki (10-15)

ons 06.12. - suljettu

tis 26.12. - suljettu

Hitta närmaste återvinningspunkt på kartan

Suomen Kiertovoima rf upprätthåller karttjänsten kierrätys.info. I den kan du hitta din närmaste återvinningspunkt snabbt och enkelt. Prova!