Houtskärs sorteringsstation

Öppet i november–mars den sista helgfria torsdagen i månaden klo 15.–16.45.
I april–oktober tors kl. 15–16.45 samt den sista helgfria lördagen i månaden kl. 11.15–12.45.

  • Ordna och sortera ditt lass enligt avfallsslag redan innan du kör till sorteringsstationen. Det underlättar ditt besök på sorteringsstationen och främjar effektiv återvinning av nyttoavfall. Återvinningsbart nyttoavfall tas emot förmånligare eller gratis. Täck in ditt lass vid behov.
  • Ta på dig lämplig skyddsutrustning, till exempel arbetshandskar och ordentliga skor.
  • Följ vägskyltarna och kör direkt till sorteringsstationens mottagning. Anmäl dig och ditt lass i mottagningen.
  • Betala för eventuella avgiftsbelagda avfall, helst med bank- eller kreditkort.
  • Kör vidare till sorteringsstationen och sortera ditt avfall på rätt platser, enligt personalens anvisningar.

Vad kan man föra till Houtskärs sorteringsstation?

På Houtskärs sorteringsstation tar man emot avfallspartier levererade med personbil, personbilssläp eller paketbil. Större avfallspartier tas emot på Toppå avfallscentral i Åbo och Korvenmäki avfallscentral i Salo.

Kontaktuppgifter

Näsbyvägen 86
Houtskär

Öppettider

Torsdag klo 15-16:45

Avvikande öppettider

lör 30.09. - Öppet (11:15-12:45)

lör 28.10. - Öppet (11:15-12:45)