Mörttilä sorteringsstation

  • Ordna och sortera ditt lass enligt avfallsslag redan innan du kör till sorteringsstationen. Det underlättar ditt besök på sorteringsstationen och främjar effektiv återvinning av nyttoavfall. Återvinningsbart nyttoavfall tas emot förmånligare eller gratis. Täck in ditt lass vid behov.
  • Ta på dig lämplig skyddsutrustning, till exempel arbetshandskar och ordentliga skor.
  • Följ vägskyltarna och kör direkt till sorteringsstationens mottagning. Anmäl dig och ditt lass i mottagningen.
  • Betala för eventuella avgiftsbelagda avfall, helst med bank- eller kreditkort.
  • Kör vidare till sorteringsstationen och sortera ditt avfall på rätt platser, enligt personalens anvisningar.

Vad kan man föra till Mörttilä sorteringsstation?

På Mörttilä sorteringsstation tar vi emot små avfallspartier. Brandsläckare, mediciner, asbest, bioavfall och räfsavfall tas ej emot. Större avfallspartier tas emot på Toppå avfallscentral i Åbo och Korvenmäki avfallscentral i Salo.

Kontaktuppgifter

Utö

Avvikande öppettider

lör 29.04. - auki (10-14)

sön 28.05. - auki (10-14)

lör 17.06. - auki (10-14)

lör 15.07. - auki (10-14)

lör 29.07. - auki (10-14)

lör 12.08. - auki (10-14)

lör 26.08. - auki (10-14)

lör 30.09. - auki (10-14)

lör 28.10. - auki (10-14)

ons 13.12. - auki (10-14)

lör 25.11. - auki (10-14)

Hitta närmaste återvinningspunkt på kartan

Suomen Kiertovoima rf upprätthåller karttjänsten kierrätys.info. I den kan du hitta din närmaste återvinningspunkt snabbt och enkelt. Prova!