Bjärnå sorteringsstation

Öppet tis kl. 13–18.
Därtill i april–oktober

  • tors kl. 13–18
  • första helgfria lördagen i månaden kl. 10–15.
  • Ordna och sortera ditt lass enligt avfallsslag redan innan du kör till sorteringsstationen. Det underlättar ditt besök på sorteringsstationen och främjar effektiv återvinning av nyttoavfall. Återvinningsbart nyttoavfall tas emot förmånligare eller gratis. Täck in ditt lass vid behov.
  • Ta på dig lämplig skyddsutrustning, till exempel arbetshandskar och ordentliga skor.
  • Följ vägskyltarna och kör direkt till sorteringsstationens mottagning. Anmäl dig och ditt lass i mottagningen.
  • Betala för eventuella avgiftsbelagda avfall, helst med bank- eller kreditkort.
  • Kör vidare till sorteringsstationen och sortera ditt avfall på rätt platser, enligt personalens anvisningar.

Vad kan man föra till Bjärnå sorteringsstation?

På Bjärnå sorteringsstation tar vi emot avfallspartier levererade med personbil, personbilssläp eller paketbil. Större avfallspartier tas emot på Toppå avfallscentral i Åbo och Korvenmäki avfallscentral i Salo.

Kontaktuppgifter

Katajarannantie 7
(avloppsreningsverket)
25500 Bjärnå

Öppettider

Tisdag klo 13-18

Torsdag klo 13-18

Avvikande öppettider

lör 07.10. - Öppet (10-15)

tis 26.12. - Stängt