Mottagningsavgifter för hushållets avfall

Dessa prislistor gäller då invånaren egenmässigt hämtar avfall från hushållet till en sorteringsstation eller avfallscentral. Avgifterna innehåller mervärdesskatt 24% och är baserade på avfallstaxan, som godkännts av avfallshanteringsnämnden.

Den här prislistan gäller för avfallslass som hämtas med personbil, personbilsflak eller paketbil. Även mindre lass än så debiteras enligt denna prislista.

Hemmets avfallAvgift
Brännbart avfall, styckesstorlek mindre än 60 * 60 cm3,00 €/200 l15,00 €/m³
Stort brännbart avfall, styckesstorlek mer än
60 * 60 cm
3,00 €/200 l15,00 €/m³
Keramikkärl3,00 €/200 l15,00 €/m³
Kartong-, glas- och plastförpackningar, metall och papper0,00 €
Frityrolja och stekolja0,25 €/l
Plastförpackningar0,00 €
Stoppade möbler, Små (fåtöljer, högst 100 cm breda fjädermadrasser och resårsängar) 8,00 €/st.
Stoppade möbler, medelstora (t.ex. soffor och över 100 cm breda fjädermadrasser och resårsängar) 12,00 €/st.
Stoppade möbler, stora (t.ex. hörnsoffor och resårsängar)24,00 €/st.
Avlagda textilier0,00 €
Däck utan fälgar0,00 €
Däck med fälgar2,50 €/st.
Hemmets sekretessbelagda avfall (tas endast emot på Toppå och Korvenmäki stationer)10 €/påbörjat 20 kg:s parti
GårdsavfallAvgift
Bioavfall (inklusive äpplen, bioavfall tas inte emot vid Korpo, Houtskär och Utö sorteringsstationer.2,00 €/200 l10,00 €/m³
Räfsavfall (t. ex. löv och gräsavfall)0,00 €
Stubbar (enstaka stycken, större partier enligt prislistan för stora lass)3,00 €/st.
Ren överloppsjord, grus och stenar samt halkbekämpningssand, större partier endast till Toppå och Korvenmäki stationer)1,00 €/200 l5,00 €/m³
Ris och kvistar0,00 €
Skadliga främmande arter (t.ex. jätteloka, vresros, parkslide, jättebalsamin, över 1 m³ partier endast till Toppå och Korvenmäki stationer) 0,00 €
Bygg- och renoveringsavfallAvgift
Avfall som innehåller asbest, under 200 l partier (större partier enligt storlassprislistan, tas endast emot i Korvenmäki)8,00 €/100 l
Betong- och tegelavfall , rena plattor och kakel4,00 €/200 l20,00 €/m³
Takfilt av bitumen2,50 €/200 l12,50 €/m³
Fönster- och planglas1,50 €/200 l7,50 €/m³
Glas med bågar (parti på högst 20 st)4,50 €/st.
Gipsskivor som går att återvinna (får inte innehålla metall,
kakel eller trä)
2,50 €/200 l12,50 €/m³
Slutavfall (f.d. deponiavfall, t.ex. gipsskivor som inte går att återvinna, glasull, spegelglas) 5,20 €/200 l26,00 €/m³
Tryckimpregnerat trä från hushåll, under 1 m³ parti0,00 €Över 1 m³ partier tas emot enligt prislistan för stora lass och endast på Toppå och Korvenmäki avfallscentraler.
Träavfall0,00 €
Sanitetsporslin, stora (t.ex. WC-stolar)7,00 €/st.
Sanitetsporslin, små (t.ex. handfat)3,50 €/st.
ElapparaterAvgift
El- och elektronikapparater (konsumentvaror)0,00 €
Lysrör och lågenergilampor (lysrör max. 30 st eller 50 kg, större partier tas emot endast mot förhandsanmälan vid Topinoja avfallscentral)0,00 €
Farligt avfallAvgift
Farligt avfall från hushåll, upp till 50 kg/l0,00 €
Farligt avfall från hushåll: över 50 kg/l partier per överskridande kg/l1,00 €/kg
Batterier och små ackumulatorer0,00 €
Blybatterier för fordon0,00 €
Små litiumbatterier från elcycklar, elsparkcyklar o.dyl.0,00 €
Handsläckare (max. 3 st.)18,00 €/st.
Flytgasflaskor (2–25 kg)0,00 €
Gasflaskor och patroner från stormkök0,00 €
Hanteringsavgift för tunna (över 50 l tunnor, innehållet debiteras skilt)35,00 €/st.
Stationernas tilläggstjänster och -avgifterAvgift
Sekretessbelagt avfall från hushåll (tas endast emot i Toppå och Korvenmäki)10,00 €/påbörjat 20 kg parti
Renoveringskärra (endast på avfallscentralerna)30,00 €/dygn
Arbetshandskar5,00 €/par
Person- och minimaskinarbete (endast vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler, minimidebitering 30 min)74,40 €/h
Maskinarbete (endast vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler, minimidebitering 30 min)111,60 €/h

Vänligen observera

  • Avfallspartiets mottagningsavgift bestäms enligt avgift per avfallssort. Avfallspartierna prissätts enligt varje 200 liter (€/200 l) eller per föremål (€/st.). Personalen vid avfallsmottagningen uppskattar avfallspartiets volym med ögonmått vid mottagningen.
  • Avfallet ska sorteras i rätt insamlingskärl på avfallscentralerna och sorteringsstationerna. Personalen ger råd och hjälper vid behov.
  • Minimidebiteringen för alla avgiftsbelagda avfall är 1,00 €/parti, förutom frityrolja, vars minimidebitering är 0,25 €/l. Minimiavgiften debiteras då avfallsmängden är liten, t.ex. en plastkasse.
  • Som betalningsmedel godkänns kontanter, bankkort, Visa Electron, Visa och MasterCard. Observera att t.ex. American Express inte tas emot som betalningsmedel.

Avfallslass stora nog att hämtas med lastbil, traktorsläp eller växelflak debiteras enligt prislistan för stora avfallslass. Utöver det debiteras en vägningsavgift på 15€/gång/fordon (exklusive moms), om ej annat omnämns. En minimiavgift enligt en vikt på 20 kg debiteras för alla lass.

AvfallstypBehandlingsavgift €/ton (moms 0 %)Behandlingsavgift €/ton (moms 24 %)
Brännbart avfall, samhällsavfall160,00198,40
Avfall som innehåller asbest (mottagning endast vid Korvenmäki avfallscentral)210,00260,40
Betong- och tegelavfall (sidomått 0-150 mm)35,0043,40
Betong- och tegelavfall (sidomått 150-1000 mm)50,0062,00
Betong- och tegelavfall (sidomått över 1000 mm)65,0080,60
Bioavfall (som kommunen ansvarar för)51,0063,24
Takfilt av bitumen (mottagning endast vid Toppå avfallscentral)222,00275,28
Räfsavfall från hushåll (ingen vägningsavgift)0,000,00
Räfsavfall, övrigt *30,0037,20
Sandningssand5,006,20
Sandningssand, innehåller avfall95,00117,80
Jordmaterial som innehåller avfall från hushåll (mottagning endast vid Korvenmäki avfallscentral)100,00124,00
Stubbar70,0086,80
Grovavfall (stort blandat lass som kräver sortering, stoppade möbler, hushållets renoveringsavfall)214,00265,36
Slutavfall (mottagning endast vid Korvenmäki avfallscentral)251,00311,24
Metall (ingen vägningsavgift)0,000,00
Tryckimpregnerat trä (innehåller inga stora metallbitar)370,00458,80
Tryckimpregnerad trä (innehåller stora metallbitar)400,00496,00
Träavfall (ingen vägningsavgift)0,000,00
Ris (ingen vägningsavgift)0,000,00
Blandlass av ris och räfsavfall55,0068,20
Slam från regnbrunnar (mottagning endast vid Toppå avfallscentral)80,0099,20
Specialavfall från hälsovården (endast lass som lossas för hand, mottagning endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler)250,00310,00
Slam från avloppsvattenrengöring (mottagning endast vid Toppå avfallscentral)197,00244,28
* Räfsavfall från företagsverksamhet, kommunens/stadens verksamhet eller från kommunalt ägt bolag/företag.

Avfallshanteringsavgifterna baserar sig på avfallstaxan som godkänts av avfallshanteringsnämnden. Rätt till ändringar förbehålls.

Vänligen observera:

  • Toppå avfallscentral i Åbo tar ej emot stora partier varken av asbest eller slutavfall.
  • Korvenmäki avfallscentral i Salo tar ej emot stora partier av takfilt av bitumen, slam från regnbrunnar eller slam från avloppsrengöring.
  • På Rauhala avfallscental i Pargas och på Isosuo avfallscentral i Reso tar man endast emot träavfall, ris och kvistar som stora avfallspartier.