Mottagningsavgifter

Leveranserna av LSJH:s kärltjänstens ventilerade bioavfallskärl är försenade med några veckor på grund av den höga efterfrågan. Förseningen kräver ingen åtgärd från fastighetsägaren. Vi beklagar situationen.

Dessa prislistor gäller då invånaren egenmässigt hämtar avfall från hushållet till en sorteringsstation eller avfallscentral. Avgifterna innehåller mervärdesskatt 24% och är baserade på avfallstaxan, som godkännts av avfallshanteringsnämnden.

Denna prislista rör små avfallspartier som hushållen själv för till sorteringsstationerna. Med små avfallspartier avses lass som hämtas med person- eller paketbil och med släpkärra. 

Med avfallens behandlingsavgifter täcks kostnader som uppstår av avfallets fortsatta behandling och av transporter. 

PRISSÄTTNINGSPAXIS  

 • Avfallspartirnas mottagningsavgift bestäms enligt avfallallssorten och volymen.  
 • Avfallspartien prissätts per påbörjad tvåhundraliter (€/200 l) eller styckevis (€/st). Personalen uppskattar avfallspartiets volym visuellt då avfallet mottas. 
 • Alla de avgiftsbelagda avfallens minimidebitering är 1,00 €/parti. Minimidebitering används då man har ett litet avfallsparti, t.ex. en plastkasse. 
 • Avfallet bör sorteras på sorteringsstationen i avfallsvisa insamlingskärl- eller flak. Sorteringsstationens personal ger råd och hjälper vid behov.  
 • Vi rekommenderar kortbetalning. Som betalning godkänns kontant, bankkort, Visa Electron, Visa och MasterCard. Observera att t.ex.  American Express duger ej som betalning. 

Hemmets avfall Avgift
Kärlkeramik 4,00 €/200 l 20,00 €/m³
Medelstor möbel, stoppad. T.ex soffa eller resårmadrasser, madrassbottnar som är över 100 cm breda (grovavfall) 12,00 €/st
Liten möbel, stoppad. T.ex fåtölj högst 100 cm breda resårmadrasser eller madrassbottnar (grovavfall) 8,00 €/st
Stor möbel, stoppad. T.ex. soffor för fyra pers. eller flera och hörnsoffor samt kontinentalsängar (grovavfall) 24,00 €/st
Kartongförpckningar 0,00 €
Frityrolja från hushåll 0,00 €
Papper 0,00 €
Hushållens datasäkerhetsavfall (mottagning vid avfallscentralerna i Toppå och Korvenmäki) 10,00 €/ påbörjat 20 kg:s parti
Glasförpackningar 0,00 €
Metall 0,00 €
Plastförpackningar 0,00 €
Avlagda textilier 0,00 €
Däck med fälj (grovavfall) (max. 8 st per gång) 3 €/st
Däck utan fälj (max. 8 st per gång) 0,00 €
Blandavfall (tidigare brännbart avfall), styckestorlek under 60 * 60 cm 3,00 €/200 l 15,00 €/m³
Blandavfall (tidigare brännbart avfall), skrymmande, styckestorlek över 60 * 60 cm (grovavfall) 4,00 €/200 l 20,00 €/m³
Roddbåt, plast/glasfiber, under 5m (längd)

Obs! Mottas vid avfallscentralen som grovafall enligt avfallstaxan för stora partier.

Andra sorters båtar samt mindre båtar mottas enbart vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
20 €/ påbörjad meter (längd)
Gårdsavfall Avgift
Se prislistan för stora avfallspartier; övriga kunder 2,00 €/200 l 10,00 €/m³
Skadliga invasiva arter (t.ex. Jätteloka, Vresros, Parkslide, Jättebalsamin, över 1 m³ partin endast till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler) 0,00 €
Räfsavfall (t.ex. löv och gräsavfall) 0,00 €
Stubbar (enskilda exemplar till avfallscentralerna, större mängder enligt prislistan för större partier till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler) 3,00 €/st
Jordmaterial, ren (mylla och torvjord) (mottagning endast vid Toppå och Korvenmäki sorteringsstationer) 2,00 €/200 l 10,00 €/m³
Ris 0,00 €
Invånarens bygg- och renoveringsavfall Avgift
Avfall som innehåller asbest, packad i plast (t.ex. bastu-ugnens skyddsskiva, blomlåda) 3 €/st
Avfall som innehåller asbest, packad i plast, max. 400 liters parti.

Större mängder enligt prislistan för större partier till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
10 €/påbörjat 200 l parti
Betong- och stenavfall (betong, tegel, stenar, sepel, sandningssand små partier) 4,00 €/200 l 20,00 €/m³
Takfilt av bitumen 2,00 €/200 l 10,00 €/m³
Gipsskiva som lämpar sig till återvinning (får ej innehålla metall, kakel eller trä) 2,00 €/200 l 10,00 €/m³
Slutavfall (tidigare deponiavfall, t.ex. gipsskiva som inte lämpar sig för återvinning, glasull, spegelglas) 5,00 €/200 l 25,00 €/m³
Tryckimpregnerat trä från hushållen, partier under 1 m³.

Större mängder enligt prislistan för större partier till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
0,00 € Under 1m³ parti
Glas med bågar, små, sidomått max 60 cm (partier under 20 st.) 3,00 €/st
Glas med bågar, stora, sidomått över 60 cm (partier under 20 st.) 7,00 €/st
Träavfall 0,00 €
Sanitetsporslin, små (te.x. lavoarer) 3,00 €/st
Sanitetsporslin, stor (t.ex WC-stolar, stora lavoarer) 7,00 €/st
Planglas/fönsterglas, rent, får ej innehålla annat avfall 2,00 €/200 l 10 €/m³
El- och elektronikapparater Avgift
Lysrör och energisparlampor (lysrör max. 30 st eller 50 kg, större mängder enligt prislistan för större partier till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler, bör anmälas på förhand) 0,00 €
El- och elektronikapparater (SER) (konsumentartiklar) 0,00 €
Farligt hushållsavfall Avgift
Farligt avfall från hushållen (för den del som överskrider 50 kg:s parti) 1,00 €/kg
Farligt avfall från hushållen, under 50 kg:s parti 0,00 €
Handsläckare (max. 3 st.) 18,00 €/st
Litiumbatterier, små (elcyklar, sparkbräden mm.) 0,00 €
Blybatterier från fordon 0,00 €
Gasflaskor (2–25 kg) 0,00 €
Batterier och batterier för små eldrivna fordon 0,00 €
Gasflaskor och gaspatroner för stormkök 0,00 €
Behandlingsavgift för tunnor (över 50 l tunnor, tunnans innehåll debiteras separat) 35,00 €/st
Stationernas tilläggsavgifter Avgift
Handskar 5,00 €/parti
Personarbetskraft och småmaskinsarbete (enbart vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraker, minimidebitering 30 min.) 80,00 €/h
Maskinarbete (enbart vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraker, minimidebitering 30 min.) 120,00 €/h

Behandlingsavgifterna för avfall baserar sig på avfallstaxa som fastställts av avfallshanteringsnämnden. Rätten till förändringar förbehålls. 

Denna prislista rör små avfallspartier som kommunerna, företagen, föreningarna och liknande aktörer för till sorteringsstationerna. Med små avfallspartier avses lass som hämtas med person- eller paketbil och med släpkärra. 

Med avfallens behandlingsavgifter täcks kostnader som uppstår av avfallets fortsatta behandling och av transporter. 

PRISSÄTTNINGSPAXIS

 • Avfallspartirnas mottagningsavgift bestäms enligt avfallallssorten och volymen.  
 • Avfallspartien prissätts per påbörjad tvåhundraliter (€/200 l) eller styckevis (€/st). Personalen uppskattar avfallspartiets volym visuellt då avfallet mottas. 
 • Alla de avgiftsbelagda avfallens minimidebitering är 1,00 €/parti. Minimidebitering används då man har ett litet avfallsparti, t.ex. en plastkasse. 
 • Avfallet bör sorteras på sorteringsstationen i avfallsvisa insamlingskärl- eller flak. Sorteringsstationens personal ger råd och hjälper vid behov.  
 • Vi rekommenderar kortbetalning. Som betalning godkänns kontant, bankkort, Visa Electron, Visa och MasterCard. Observera att t.ex.  American Express duger ej som betalning. 
Serviceavgift per lass 9,68 €/gång (moms 0 %) 12,00 €/gång (moms 24 %) 
Icke-hushållskunder som tar med avfall mot avgift debiteras en lastspecifik serviceavgift i receptionen. Serviceavgiften finansierar underhållet av både gratis- och betaltjänster på sopstationer och sorteringsstationer. Hushållskunder bidrar till underhållskostnaderna för sorteringsstationerna med den grundläggande sophanteringsavgiften som tas ut av alla hushåll.

Samhällsavfall Avgift (moms 0 %) Avgift (moms 24 %)
Kärlkeramik 16,13 €/m³ 20,00 €/m³
Bioavfall, klass 3 (t.ex. matsalar, butiker) (mottagning vid avfallscentralerna i Toppå och Korvenmäki) Se prislistan för stora avfallspartier; övriga kunder
Medelstor möbel, stoppad. T.ex soffa eller resårmadrasser, madrassbottnar som är över 100 cm breda (grovavfall) 9,68 €/st 12,00 €/st
Liten möbel, stoppad. T.ex fåtölj högst 100 cm breda resårmadrasser eller madrassbottnar (grovavfall) 6,45 €/st 8,00 €/st
Stor möbel, stoppad. T.ex. soffor för fyra pers. eller flera och hörnsoffor samt kontinentalsängar (grovavfall) 19,36 €/st 24,00 €/st
Kartongförpckningar 0,00 € 0,00 €
Frityrolja från företag 0,81 €/l 1,00 €/l
Papper 0,00 € 0,00 €
Glasförpackningar 0,00 € 0,00 €
Metall 0,00 € 0,00 €
Plastförpackningar 0,00 € 0,00 €
Avlagda textilier 0,00 € 0,00 €
Däck med fälj (grovavfall) (max. 8 st per gång) 2,42 €/st 3,00 €/st
Däck utan fälj (max. 8 st per gång) 0,00 € 0,00 €
Blandavfall (tidigare brännbart avfall), styckestorlek under 60 * 60 cm 12,10 €/m³ 15,00 €/m³
Blandavfall (tidigare brännbart avfall), skrymmande, styckestorlek över 60 * 60 cm (grovavfall) 16,13 €/m³ 20,00 €/m³
Roddbåt, plast/glasfiber, under 5m (längd)

Obs! Mottas vid avfallscentralen som grovafall enligt avfallstaxan för stora partier.

Andra sorters båtar samt mindre båtar mottas enbart vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
16,13 €/ påbörjad meter (längd) 20 €/ påbörjad meter (längd)
Datasäkerhetsavfall från kommuner och företag (mottagning vid avfallscentralerna i Toppå och Korvenmäki) Se prislistan för stora avfallspartier; övriga kunder
Gårdsavfall Avgift (moms 0 %) Avgift (moms 24 %)

Se prislistan för stora avfallspartier; övriga kunder 8,06 €/m³ 10,00 €/m³
Skadliga invasiva arter (t.ex. Jätteloka, Vresros, Parkslide, Jättebalsamin, över 1 m³ partin endast till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler) 0,00 € 0,00 €
Räfsavfall (t.ex. löv och gräsavfall) 0,00 € 0,00 €
Stubbar (enskilda exemplar till avfallscentralerna, större mängder enligt prislistan för större partier till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler) 2,42 €/st 3,00 €/st
Jordmaterial, ren (mylla och torvjord) (mottagning endast vid Toppå och Korvenmäki sorteringsstationer) 8,06 €/m³ 10,00 €/m³
Ris 0,00 € 0,00 €
Bygg- och rivningsavfallAvgift (moms 0 %) Avgift (moms 24 %)
Avfall som innehåller asbest, packad i plast (t.ex. bastu-ugnens skyddsskiva, blomlåda) 2,42 €/st 3 €/st
Avfall som innehåller asbest, packad i plast, max. 400 liters parti.

Större mängder enligt prislistan för större partier till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
8,06 €/påbörjad 200 l parti 10 €/ påbörjad 200 l parti
Betong- och stenavfall (betong, tegel, stenar, sepel, sandningssand små partier) 16,13 €/m³ 20,00 €/m³
Takfilt av bitumen 8,06 €/m³ 10,00 €/m³
Gipsskiva som lämpar sig till återvinning (får ej innehålla metall, kakel eller trä) 8,06 €/m³ 10,00 €/m³
Slutavfall (tidigare deponiavfall, t.ex. gipsskiva som inte lämpar sig för återvinning, glasull, spegelglas) 20,16 €/m³ 25,00 €/m³
Tryckimpregnerat trä, partier under 1 m³.

Större mängder enligt prislistan för större partier till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Se prislistan för stora avfallspartier; övriga kunder
Glas med bågar, små, sidomått max 60 cm (partier under 20 st.) 2,42 €/m³ 3,00 €/st
Glas med bågar, stora, sidomått över 60 cm (partier under 20 st.) 5,65 €/m³ 7,00 €/st
Träavfall 0,00 €/m³ 0,00 €
Sanitetsporslin, små (te.x. lavoarer) 2,42 €/m³ 3,00 €/st
Sanitetsporslin, stor (t.ex WC-stolar, stora lavoarer) 5,65 €/m³ 7,00 €/st
Planglas/fönsterglas, rent, får ej innehålla annat avfall 8,06 €/m³ 10 €/m³
El- och elektronikapparater Avgift (moms 0 %) Avgift (moms 24 %)
B2B-apparater (mottagning endast på Toppå avfallscentral, butikernas kylboxar och – skåp, företagsprinters, sjukhusutrustning mm.) Se prislistan för stora avfallspartier; övriga kunder
Lysrör och energisparlampor (lysrör max. 30 st eller 50 kg, större mängder enligt prislistan för större partier till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler, bör anmälas på förhand) 0,00 € 0,00 €
El- och elektronikapparater (SER) (konsumentartiklar) 0,00 € 0,00 €
Farligt avfall Avgift (moms 0 %) Avgift (moms 24 %)
Aerosoler 1,61 €/kg 2,00 €/kg
Ammoniak 2,02 €/kg 2,50 €/kg
Kvicksilverhaltigt avfall 24,19 €/kg 30,00 €/kg
Baser 1,53 €/kg 1,90 €/kg
Syror 1,53 €/kg 1,90 €/kg
Spillojekanister 1 €/st 1,00 €/st
Fast organiskt avfall (målfärg, lim, lack, impregneringsmedel) 1,61 €/kg 2,00 €/kg
Fast oljehaltigt avfall, (oljefilter, trassel, oljiga trasor, oljig aska) 1,21 €/kg 1,50 €/kg
Kopplings-, broms- och kylarvätskor 1,21 €/kg 1,50 €/kg
Handsläckare (max. 3 st) 14,52 €/st 18,00 €/st
Laboratorieavfall 7,02 €/kg 8,70 €/kg
Sorterat farligt avfall 10,00 €/kg 12,40 €/kg
Lösningsmedel (förtunningsmedel, terpentin, tinner, bensin) 1,05 €/kg 1,30 €/kg
Litiumbatterier, små (elcyklar, sparkbräden mm.) 0,00 € 0,00 €
Blybatterier, fordon 0,00 € 0,00 €
Medeciner 3,06 €/kg 3,80 €/kg
Gasflaskor (2–25 kg) 20,16 € 25,00 €
Batterier och små fordonsbatterier 0,00 € 0,00 €
Gasflaskor och gaspatroner för stormkök 4,03 € 5,00 €
Bekämpningsmedel 2,50 €/kg 3,10 €/kg
Behandlingsavgift för tunnor (över 50 l tunnor, tunnans innehåll debiteras separat) 28,23 €/st 35,00 €/st
Fotograferingskemikalier (framkallning) 1,53 €/kg 1,90 €/kg
Utrustning som använts vid utsläpp, t.ex. oljebommar, insorberingsmaterial 1,21 €/kg 1,50 €/kg
Vatten- oljeblandning (vattenhalt över 10 %) 0,56 €/kg 0,70 €/kg
Stationernas tilläggsavgifter Avgift (moms 0 %) Avgift (moms 24 %)
Handskar 4,03 €/par 5,00 €/par
Personarbetskraft och småmaskinsarbete (enbart vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraker, minimidebitering 30 min.) 64,52 €/h 80,00 €/h
Maskinarbete (enbart vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraker, minimidebitering 30 min.) 96,77 €/h 120,00 €/h

Behandlingsavgifterna för avfall baserar sig på avfallstaxa som fastställts av avfallshanteringsnämnden. Rätten till förändringar förbehålls. 

Denna prislista rör stora avfallspartier som uppstår i boendet. Med stora avfallspartier avses avfallspartier som hämtas med lastbil, traktorsläpkärra eller med lastflak. 

PRISSÄTTNINGSPAXIS 

 • Avfallspartiens mottagningsavgift bestäms enligt avfallssort och vikt.  
 • Avfallets vikt fås genom att väga fordonet vid avfallscentralens våg då de anländer och när de tömt avfallet och lämnar avfallscentralen.  
 • För avgiftsbelagda partier debiteras en minimiavgift enligt 20 kg. 
 • För avgiftsbelagda partier debiteras dessutom en vägningsavgift per lass.  
 • Vid mottagningen uppskattas varje avfallsparti om de lämpar sig för LSJH.s behandling. Vid behov kan man låta bli att motta avfallspartiet.  
 • Den som hämtar avfallet till mottagningen är skyldig att ha uppgifter om avfallspartiet och om avfallets funktion. Dessa uppgifter skall vid behov meddelas vid mottagningen. 
 • Om avfallspartiet lossas på annat sätt än de givna anvisningarna, debiteras det för avfallspartiet en avgift enligt avfallssort samt en städningsavgift per timme för person- och maskinarbete. 
 • Vi rekommenderar kortbetalning. Som betalning godkänns kontant, bankkort, Visa Electron, Visa och MasterCard. Observera att t.ex.  American Express duger ej som betalning.  
Vägningsavgift/lass 15,00 € / gång (moms 0 %) 18,60 € / gång (moms 24 %) 
För de avgiftsbelagda stora avfallspartierna debiteras förutom mottagningsavgift också en vägningsavgift per fordon. 

Avfallsavgift för stora partier

Avfallsslag
€/ton (moms 0 %) €/ton (moms 24 %) Mottagningsplats
Avfall som innehåller asbest 210,00 260,40 Korvenmäki avfallscentral
Betong- och stenavfall (sidomått 0–150 mm) 35,00 43,40 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Betong- och stenavfall (sidomått 150–1000 mm) 50,00 62,00 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Betong- och stenavfall (sidomått över 1000 mm) 65,00 80,60 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Bioavfall (från hushåll och från kommunens serviceverksamhet) 41,00 50,84 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Bioavfall som måste förebehandlas 120,00 148,80 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Bitumentakfilt 199,00 246,76 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Räfsavfall från hushåll (ingen vägningsavgift) 0,00 0,00 Toppå och Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler
Räfsavfall från andra kundgrupper 30,00 37,20 Toppå och Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler
Sandningssand, innehåller avfall 95,00 117,80 Korvenmäki avfallscentral
Sandningssand 5,00 6,20 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Jordmaterial från hushåll som innehåller avfall 100,00 124,00 Korvenmäki avfallscentral
Stubbar 70,00 86,80 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Grovavfall från hushåll (stort blandat lass som kräver sortering, stoppade möbler, hushållets renoveringsavfall) 214,00 265,36 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Slutavfall 251,00 311,24 Korvenmäki avfallscentral
Metall (ingen vägningsavgift) 0,00 0,00 Toppå och Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler
Tryckimpregnerat trä (inkl. inga stora metallstycken) 370,00 458,80 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Tryckimpregnerat trä (inkl. stora metallstycken) 400,00 496,00 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Träavfall (ingen vägningsavgift) 0,00 0,00 Toppå och Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler
Blandparti av ris och räfsavfall 55,00 68,20 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Ris (ingen vägningsavgift) 0,00 0,00 Toppå och Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler
Blandavfall, samhällsavfall 171,00 212,04 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Tilläggsavgifter €/h
(moms 0 %)
€/h
(moms 24 %)
Hjälparbete och småmaskinsarbete (endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler, minimidebitering 30 min) 64,52 80,00
Maskinarbeten (endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler, minimidebitering 30 min) 96,77 120,00

Behandlingsavgifterna för avfall baserar sig på avfallstaxa som fastställts av avfallshanteringsnämnden. Rätten till förändringar förbehålls.  

Denna prislista rör stora avfallspartier som uppstår från annan verksamhet än från boendet. Med stora avfallspartier avses avfallspartier som hämtas med lastbil, traktorsläpkärra eller med lastflak. 

PRISSÄTTNINGSPAXIS 

 • Avfallspartiens mottagningsavgift bestäms enligt avfallssort och vikt.  
 • Avfallets vikt fås genom att väga fordonet vid avfallscentralens våg då de anländer och när de tömt avfallet och lämnar avfallscentralen.  
 • För avgiftsbelagda partier debiteras en minimiavgift enligt 20 kg. 
 • För avgiftsbelagda partier debiteras dessutom en vägningsavgift per lass.  
 • Vid mottagningen uppskattas varje avfallsparti om de lämpar sig för LSJH.s behandling. Vid behov kan man låta bli att motta avfallspartiet.  
 • Den som hämtar avfallet till mottagningen är skyldig att ha uppgifter om avfallspartiet och om avfallets funktion. Dessa uppgifter skall vid behov meddelas vid mottagningen. 
 • Om avfallspartiet lossas på annat sätt än de givna anvisningarna, debiteras det för avfallspartiet en avgift enligt avfallssort samt en städningsavgift per timme för person- och maskinarbete. 
 • Vi rekommenderar kortbetalning. Som betalning godkänns kontant, bankkort, Visa Electron, Visa och MasterCard. Observera att t.ex.  American Express duger ej som betalning.  
Vägningsavgift/lass 15,00 € / gång (moms 0 %) 18,60 € / gång (moms 24 %) 
För de avgiftsbelagda stora avfallspartierna debiteras förutom mottagningsavgift också en vägningsavgift per fordon.

Samhällsavfall
Avfallsavgift för stora partier

Avfallsslag
€/ton (moms 0 %) €/ton (moms 24 %) Mottagningsplats
Bioavfall från företag, klass 3 (t.ex. matsalar och butiker) 120,00 148,80 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Bioavfall som måste förebehandlas 120,00 148,80 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Räfsavfall från kommunala-, företags och andra aktörer 30,00 37,20 Toppå, Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler
Sandningssand som innehåller avfall 95,00 117,80 Korvenmäki avfallscentral
Sandningssand 5,00 6,20 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Stubbar 70,00 86,80 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Grovavfall (blandat stort lass som kräver sortering, stoppade möbler) 214,00 265,36 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Slutavfall 251,00 311,24 Korvenmäki avfallscentral
Metall (ingen vägningsavgift) 0,00 0,00 Toppå, Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler
Träavfall (ingen vägningsavgift) 0,00 0,00 Toppå, Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler
Blandparti av ris och räfsavfall 55,00 68,20 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Ris (ingen vägningsavgift) 0,00 0,00 Toppå, Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler
Slam från regnvattenbrunnar 80,00 99,20 Toppå avfallscentral
Blandavfall, samhällsavfall 171,00 212,04 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Specialavfall från sjukvården (partier som lossas för hand) 250,00 310,00 Toppå avfallscentral
Slam fån rening av avloppsrör 197,00 244,28 Toppå avfallscentral
Bygg- och rivningsavfall mottagningsavgifter för stora partier
Avfallsslag
€/ton(moms 0 %) €/ton(moms 24 %) Mottagningsplats
Avfall som innehåller asbest 210,00 260,40 Korvenmäki avfallscentral
Betong- och stenavfall (sidomått 0–150 mm), parti under 100 ton 35,00 43,40Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Betong- och stenavfall (sidomått 150–1000 mm) parti under 100 ton 50,00 62,00 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Betong- och stenavfall (sidomått över 1000 mm) parti under 100 ton 65,00 80,60 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Bitumentakfilt 199,00 246,76 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Grovavfall (skrymmande eller blandat bygg- och rivningsavfall) 214,00 265,36 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Slutavfall (mottagning av Korvenmäki avfallscentral) 251,00 311,24 Korvenmäki avfallscentral
Metall (ingen vägningsavgift) 0,00 0,00 Toppå, Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler
Tryckimpregnerat trä (inkl. inga stora metallstycken) 370,00 458,80 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Tryckimpregnerat trä (inkl. stora metallstycken) 400,00 496,00 Toppå och Korvenmäki avfallscentraler
Träavfall (ingen vägningsavgift) 0,00 0,00 Toppå, Korvenmäki, Isosuo och Rauhala avfallscentraler

Kom alltid ihåg att förse mottagningen med en elektronisk fraktsedel då du hämtar bygg- och rivningsavfall!  

Avtalsavfall
(mottagning enbart enligt avtal) fyll i kontaktbegäran som finns i nedre delen av prislistan
€/ton (moms 0 %) €/ton (moms 24 %)
Slutedponidugliga förorenade jord- och stenmassor, industri- och prosessavfall, produktionsavfall och annat företagsavfall samt avfall som kräver specialbehandling och för vilka inte specificerats skild behandlingsavgift på basen av utnyttjningsmöjlghet, kvalitet och mängd. 0–350,00 0–434,00
Tilläggsavgifter €/h
(moms 0 %)
€/h
(moms 24 %)
Hjälparbete och småmaskinsarbete (endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler, minimidebitering 30 min) 64,52 80,00
Maskinarbeten (endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler, minimidebitering 30 min) 96,77 120,00

Behandlingsavgifterna för avfall baserar sig på avfallstaxa som fastställts av avfallshanteringsnämnden. Rätten till förändringar förbehålls.