Gå med i avfallsservicen

Leveranserna av LSJH:s kärltjänstens ventilerade bioavfallskärl är försenade med några veckor på grund av den höga efterfrågan. Förseningen kräver ingen åtgärd från fastighetsägaren. Vi beklagar situationen.

Blankett för fastighetsuppgifter

Informera oss din fastighets uppgifter för att gå med i avfallsservicen. Du kan göra det genom att skriva ut och fylla i blanketten som finns nedan. Skicka den ifyllda blanketten till oss antingen via e-post eller post, adresserna finns på formuläret.

Blankett för fastighetsuppgifter: områdesinsamling

Om du bor i skärgården, tillhör du troligen i områdesinsamlingen för blandavfall. I så fall, för att gå med i avfallshanteringen använd områdesinsamlingsblanketten nedan. Skicka den ifyllda blanketten till oss antingen via e-post eller post, adresserna finns på formuläret.