24.8.2023

Nyheter

LSJH aktivt med på modeveckan i Pemar

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) driver den cirkulära ekonomin för avlagda textilier framåt och deltar aktivt på modeveckan i Pemar.

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) har drivit den cirkulära ekonomin för hushållens avlagda textilier framåt regionalt och nationellt i mer än ett årtionde och är aktivt med i programmet på evenemanget Modeveckan i Pemar den 25–27 augusti. Evenemanget är riktat till företag, inköpare och konsumenter och sätter ansvarsfullt mode i fokus.

Anna Garton är LSJH:s expert på avlagda textilier, och på fredagen leder hon en paneldiskussion för experter. Temat för diskussionen är Framtiden och affärsmöjligheterna för en ansvarsfull textilindustri och deltar gör representanter för den finländska textilbranschen från handel, design och omförsäljning samt tillverkning och färdigbehandling.

– Fredagen på modeveckan i Pemar riktas till experter, och flera av LSJH:s samarbetspartner medverkar. En del av kläderna på fredagens modevisningar kommer från LSJH:s butik för avlagda textilier, berättar Garton.

Rådgivningen ger aktuell information om textilier

Lördagen på modeveckan riktas till konsumenter som är intresserade av hållbart mode. Det utlovas bland annat workshops i hur man piffar upp och lagar textilier samt ett försäljningsevenemang. LSJH:s miljörådgivning är med på evenemanget klockan 11–17 och ger aktuell information och råd om hur man sorterar textilier samt hur man minskar mängden textilavfall.

– Vid vår rådgivningspunkt i lobbyn i stadshuset i Pemar kan man också delta i en quiz, där man testar kunskaperna om avlagda textilier. En linnehandduk från Jokipii lottas ut bland alla som deltar. Handduken har tillverkats bland annat av avlagda textilier som samlats in från invånarna, tipsar LSJH:s miljörådgivare Solja Nurmi.

Möjliggör cirkulär ekonomi för textilier

LSJH samordnar den nationella insamlingen av hushållens avlagda textilier. Insamlingen anordnas i samarbete med Finlands kommunala avfallsanläggningar. De avlagda textilierna som samlats in från hela Finland sorteras i LSJH:s sorteringsanläggning för avlagda textilier i Åbo.

Där försöker man hitta den bästa cirkulära lösningen för varje textil som går igenom sorteringen. En del av textilierna blir råvara till nya produkter som de är, medan andra förädlas mekaniskt till återvinningsfiber vid LSJH:s pilotlinje i Green Field Hub i Pemar.

– LSJH möjliggör en cirkulär ekonomi genom att erbjuda råvara som på ett professionellt och ansvarsfullt sätt producerats av nationellt insamlade avlagda hushållstextilier och som industrin sedan kan vidareförädla, konstaterar Garton.

Mer information finns i programmet för modeveckan i Pemar (på finska).