Regler för LSJH:s utlottning på Facebook

  1. Arrangör

Facebook-utlottningen arrangeras av Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (LSJH)

2. Deltagande

Utlottningen börjar 1.2.2024 och slutar 7.2.2024. Du deltar i utlottningen genom att kommentera LSJH:s Facebook-lotteriinlägg. Alla juridiska personer över 18 år som är bosatta i Finland kan delta i utlottningen, med undantag för LSJH:s personal och deras familjemedlemmar. Man kan endast gilla och kommentera en bild en gång. Arrangören ansvarar inte för hinder för deltagande eller fel i deltagande som orsakas av datatekniska eller andra motsvarande skäl.

3. Priser och meddelande om priser

Max kommer att dras bland alla som deltagit i utlottningen 4 biobiljetter till Finnkino (en biljett per vinnare). Vinnarna dras och offentliggörs torsdagen den 8.2.2024. Vinnaren meddelas personligen. 

Deltagandet i utlottningen är vederlagsfritt och förutsätter inte att man köper en produkt eller tjänst. Priset kan inte bytas ut mot pengar eller andra priser.

Om vinnaren inte svarar på kontakten inom en vecka kommer vinsten att ogiltigförklaras och arrangören har rätt att dra/välja en ny vinnare. Priset hämtas på LSJH:s kontor på Lastgatan eller i Salo eller skickas till vinnaren per post/e-post. Mottagaren betalar portot. Om prismeddelandet eller priset inte kan skickas till vinnaren av skäl som inte beror på LSJH är LSJH inte skyldiga att skicka priset eller en motsvarande ersättning till vinnaren.

Priset är personligt och kan inte överlåtas till tredje part.

4. Arrangörens ansvar

LSJH ansvarar för eventuell lotteriskatt i anknytning till kampanjen.

LSJH ansvarar inte för skada som orsakas av deltagande i utlottningen, inlösen av priset eller användning av priset.

LSJH ansvarar inte för problem eller hinder att delta i kampanjen eller ta emot priset orsakade av datatekniska skäl.

5. Behandling av personuppgifter och publiceringsrätt

LSJH behandlar deltagarnas personuppgifter för att genomföra utlottningen och överlåta priset. Genom att delta i utlottningen beviljar deltagaren arrangören rätt att använda prisvinnarens namn i information som rör utlottningen t.ex. på Facebook utan separat samtycke eller annan ersättning.

6. Ändring av reglerna

Arrangören förbehåller sig rätten att ändra dessa regler.

7. Övriga villkor

Om det finns skäl att misstänka deltagaren i utlottningen för fusk eller deltagande på annat sätt än det som nämns i reglerna har arrangören rätt att diskvalificera deltagaren.

Arrangören meddelar i utlottningens marknadsföringskanal (Facebook) och på denna sida ifall ändringar måste göras i utlottningen, dess priser, tidpunkt, tillgänglighet eller andra omständigheter som påverkar genomförandet av utlottningen. Arrangören förbehåller sig rätten att göra sådana ändringar i utlottningen och reglerna som inte påverkar deltagaren väsentligen.