Avfallshanteringsföreskrifter

Avfallshanteringsföreskrifterna är lokala bestämmelser som specificerar lagstiftningen, till exempel avfallslagen och avfallsförordningen. Föreskrifter ger om bland annat sortering, avfallskärl och deras tömningsintervaller, transport av avfall, förhindrande av nedskräpning samt slamtömningar och egen behandling av slam. 

Avfallshanteringsföreskrifterna för Sydvästra Finland har utgivits av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd, som fungerar som i enlighet med avfallslagen (646/2011) fungerar som regional avfallshanteringsmyndighet på följande kommuners områden: Aura, Kimitoön, Lundo, Masku, Nousis, Nystad, Nådendal, Pargas, Pemar, Pöytyä, Reso, Rusko, S:t Karins, S:t Mårtens, Sagu, Salo, Virmo och Åbo.

Föreskrifterna gäller alla boende i stadigvarande bostäder och fritidshus samt andra aktörer som omfattas av den avfallshantering som kommunen anordnar.