LSJH

Sydvästra Finlands Avfallsservice – Vi belastar morgondagen mindre

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) är ett avfallshanteringsföretag som betjänar invånare i 18 ägarkommuner (Aura, S:t Karins, Kimitoön, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Nystad, Pemar, Pargas, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu och Åbo). För regionens 440 000 invånare och cirka 40 000 fritidsbostäder ordnar vi högkvalitativa avfallshanteringstjänster kostnadseffektivt och med minimerad miljöpåverkan. Vi ordnar transporten av förpacknings- och bioavfall från hemmen till avfallscentraler och behandlingsanläggningar, i vissa kommuner även det brännbara avfallet. Ansvaret för tömning av slambrunnar kommer att överföras på oss gradvis fram till 2026. Vi ansvarar också för underhållssäkerheten hos kommunal avfallshantering.

Vi driver fyra avfallscentraler och nio sorteringsstationer. Pop up -sorteringsstationen och den mobila sorteringsstationen Siira kompletterar vårt fasta mottagningsnätverk.

Vi främjar hållbar utveckling genom rådgivning och miljöutbildning vid evenemang, skolor och våra egna besökscentra i Korvenmäki i Salo och Oriketo i Åbo. Att ta fram och utnyttja nya innovationer är viktigt för oss. Vi utvecklar återvinning av avlagda textilier vid en pilotanläggning i Paimio. Vi främjar också utnyttjandet av deponigaser som bränsle. År 2021 startade vårt intressebolag, ekokraftverket Lounavoima sin verksamhet i Salo. Kraftverket omvandlar icke återvinningsbart kommunalt avfall till närproducerad energi.

I vår verksamhet följer vi avfallshanteringsförordningar, avfallstaksa och andra myndighetskrav som fastställts av Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Vår verksamhet styrs också av företagets strategi och de värderingar vi definierar tillsammans — jämställdhet, förtroende och en ren miljö.

LSJH:s ägarkommuner, avfallscentraler samt sorteringsstationer på kartan.
Tuija Aso tuija.aso@lh.raisio.fi 
Susanna Lehtojärvi susanna.lehtojarvi@lh.masku.fi
Jaakko Halkilahti jaakko.halkilahti@salo.fi 
Markus Helenius markus.helenius@naantali.fi 
Jörgen Hermansson jorgen.hermansson@riista.fi 
Timo Ilola timo.ilola@helou.net 
Nina Kallio nina.a.kallio@turku.fi 
Olli A. Manni olli.manni@turku.fi 
Tuija Ollikkala tuija.ollikkala@gmail.com 
Hannu Rautanen hannu.rautanen@kaarina.fi 
Jarmo Rosama jarmo.rosama@raisio.fi 
Reko Wallenius reko.wallenius@sjobergwallenius.fi
Kalle Virtanen kalle.virtanen@salo.fi 



År 2022

  • Var vår omsättning 27,8 M€.
  • Arbetade 158 personer hos oss.
  • Levererades 85 270 000 kg brännbart avfall till mottagningsplatser utsatta av oss.
  • Pop up -sorteringsstationen gjorde 33 uppehåll och besöktes av sammanlagt 1498 invånare…
  •  …medan mobila sorteringsstationen Siira gjorde 23 uppehåll och mötte 911 invånare.
  • Skärgårdens skrotinsamling, som går av stapeln varje sommar, samlade in 45 168 kg avfall.
  • 250 000 kg avlagda textilier samlades in i vårt verksamhetsområde.
  • Våra sorteringsstationer registrerade totalt 295 810 kundbesök.