Kimppa, grannskapets gemensamma avfallskärl

Hushåll och husbolag, som ligger nära varann eller längs samma väg, kan komma överens om att använda gemensamma avfallskärl, så kallade kimppakärl. Fastigheternas avstånd från varann ska vara högst 1 km, men om fastigheterna ligger längs samma privatväg eller privatvägsnätverk, kan avståndet vara över 1 km.

Kimppan bör ha en ansvarsperson, som kommer överens om avfallskärlens storlek och tömningar med avfallstransportören. Ansvarspersonen kan grunda en kimppa och meddela förändringar i extisterande kimppa med blanketterna på den här sidan.

Kimppakompostorn meddelas med en gemensam komposteringsanmälan.

Vill du grunda en kimppa i…

Använd då dessa blanketter:

Obs, pappersinsamlingskärl och dess tömning beställs direkt från Paperinkeräys eller Suomen keräystuote. Tjänsten kan inte beställas från LSJH, med anmälan skickas till LSJH trots det.

Använd då dessa blanketter:

Obs, pappersinsamlingskärl och dess tömning beställs direkt från Paperinkeräys eller Suomen keräystuote. Tjänsten kan inte beställas från LSJH, med anmälan skickas till LSJH trots det.

Pargas skärgård (Tätortsområden i Nagu, Korpo och Houtskär)

Vänligen kontakta vår kundtjänst gällande förpackningsavfallskimppa i det här området. Tyvärr finns kimppainsamling av bioavfall och förpackningsavfall tillsvidare inte tillgänglig i Houtskär.

Allmänt om insamling av förpackningsavfall

Ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall övergår till LSJH under en övergångsperiod under 2023. För övriga kommuner har förändringen redan genomförts, i dessa pågår övergångstiden fortfarande:

  • För mindre, hjulförsedda avfallskärl börjar insamlingen 1.10.2023 i Aura, S:t Karins, stam-Pargas, Lundo, S:t Mårtens, Pöytyä och Åbo.
  • För samtliga kärltyper börjar insamlingen 1.11.2023 i Nystad.

Du kan meddela om ditt existerande kimppakärl redan innan övergångstiden är slut, då fortsätter tömningarna i LSJH:s regi. Om du grundar en ny kimppa, startar tömningarna cirka inom en måned, eller önskad vecka om du önskar börja tömningarna senare. Om du grundar en ny kimppa medan övergångstiden ännu pågår, börjar tömningarna först då området övergår till LSJH:s ansvar.