Förädlingsanläggning för avlagda textilier

Leveranserna av LSJH:s kärltjänstens ventilerade bioavfallskärl är försenade med några veckor på grund av den höga efterfrågan. Förseningen kräver ingen åtgärd från fastighetsägaren. Vi beklagar situationen.

Vi planerar en förädlingsanläggning som ska hantera avlagda konsumenttextilier från hela Finland, med placering i Topinpuisto centrum för cirkulär ekonomi. Anläggningen som kommer att möjliggöra återvinning av konsumenttextilier är pusselbiten som saknas, eftersom det i Finland inte ännu finns lämplig apparatur för förädling av avlagda konsumenttextilier.

2021 startades en pilotanläggning för förädling av avlagda textilier i Green Field Hub i Pemar. Under samma tak finns också Rester Oy som hanterar avlagda textiler från företag.

Att kunna förädla avlagda textilier till returfiber utgör en viktig länk i kedjan i den cirkulära ekonomin för textilier. Insamling och sortering av avlagda textilier samt slutligen tillämpning av returfibern för nya ändamål, erbjuder en mångsidig grund för samarbete och synergi. Förädlingsanläggningen för avlagda textilier byggs i etapper.