Topinpuisto, ett nätverk för cirkulär ekonomi

Topinpuisto, framtidens centrum för cirkulär ekonomi, byggs upp runt Toppå avfallscentral. 

I Topinpuisto omvandlas principerna för den cirkulära ekonomin till praktik: genom tjänster skapas det mervärde åt produkter och materialen hålls i cirkulation. Topinpuisto erbjuder en plattform, genom vilken utnyttjandet och den fortsatta förädlingen av återvunnet material får ny kraft av samarbete. De nya lösningarna för återanvändning och återvinning skapar företagsamhet och arbetsplatser. Resurseffektivitet sparar på dyrbara naturresurser och minskar vårt koldioxidavtryck. 

LSJH utvecklar Topinpuisto i samarbete med Åbo yrkeshögskola, områdets företag och flera av Åboregionens expertorganisationer. 

Vid sidan om att vara en företagscluster, är Topinpuisto ett nätverk för att hitta samarbetspartners, utveckla idéer tillsammans med experter eller hitta aktörer som kan utnyttja nya lösningar och material. Topinpuisto och dess aktiviteter, möjligheter och nätverk presenteras för intressentgrupper i besökscentret Kahmari. Topinpuistos cirkulärekonomiska lösningar visas upp i besökscenter Kahmari, vart grupper kan boka in en besökstid. Topinpuisto är även en virtuell mötesplats, där man genom ett vidsträckt nätverk kan hitta samarbetspartners, utveckla idéer tillsammans med experter inom branschen eller hitta utnyttjare för nya lösningar och material.