Påverka avfallsservicen! 

Hej invånare eller stugägare i Sydvästra Finlands Avfallservices (LSJH) verksamhetsområde! Saknar du någon specifik avfallsservicetjänst? Har du förslag på hur vi kan utveckla vår sorteringsrådgivning? Om du går med i LSJH:s invånarpanel kan du vara med och utveckla avfallsservicetjänsterna i området!

Panelmedlemmarna testar och utvärderar till exempel sorteringsstationernas tjänster, e-tjänster eller informationsmaterial. Vi skickar alltid närmare anvisningar och material till deltagarna innan utvärderingshelheten börjar. Man kan förvänta sig att få några inbjudningar per år. När utvärderingshelheten är igång kontaktar vi regelbundet de panelmedlemmar som deltar i utvärderingen.

Du är varmt välkommen!

Anmäl dig här