Fakturering

Nätfaktura 

Adress: 003718683938
Förmedlare: Ropo Capital Oy
Förmedlarens kod: 003714377140 

FO-nummer 1868393-8

Pappersfaktura 

PB 8197
02066 DOCUSCAN 

Faktura per e-post 

skannauspalvelu@ropocapital.fi 

Följande villkor gäller fakturor som anländer per e-post: 

  • Både texten “FAKTURA” och PB-nummer bör finnas i e-postens rubrikfält. PB-numret på följande sätt på antingen finska eller engelska: LASKU, PL 8197 eller INVOICE, P.O.BOX 8197 
  • Den bifogade fakturan bör vara PDF-format 
  • En bilaga får endast innehålla en faktura 
  • Fakturans alla sidor bör finnas i samma fil 
  • En faktura kan inte vara uppdelad på flera e-postmeddelanden eller bilagor 
  • Betalningsuppmaningar skannas huvudsakligen inte 
  • Samtliga fakturauppgifter bör finnas på fakturan, inte i e-postmeddelandets textfält 

Fakturor ska sändas senast den 15. påföljande månad, i första hand elektroniskt. 

Fakturering av byggtjänster, omvänd momsskyldighet

Enligt 8 c § i mervärdesskattelagen är Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (FO-nummer 1868393-8) en näringsidkare som annat än tillfälligt säljer byggtjänster. Omvänd momsskyldighet tillämpas på alla byggtjänster som fastställts i lagen och köps av företaget.  

Fakturan ska innehålla de obligatoriska uppgifter som finns uppräknade på  Skatteförvaltningens webbplats samt beställarens namn.