Fakturering

Leveranserna av LSJH:s kärltjänstens ventilerade bioavfallskärl är försenade med några veckor på grund av den höga efterfrågan. Förseningen kräver ingen åtgärd från fastighetsägaren. Vi beklagar situationen.

OBS! Vår nya adress för e-faktura har ändrats från 1 december 2023.

Fakturor ska skickas in i första hand som nätfaktura senast innan följande månads 15:e.  

Nätfaktura 

Adress: 003718683938 
Förmedlare: Maventa 
Förmedlarens kod: 003721291126 
Förmedlings-ID vid sändning via banknätverket: DABAFIHH 

FO-nummer: 1868393-8 

Faktura per e-post 

Du kan även skicka fakturor i PDF-format via e-post enligt följande instruktioner.  

Fakturor i PDF-format kan skickas till 18683938@scan.netvisor.fi.    

 • Fakturor skickas som e-postbilagor. 
 • Du kan skicka flera fakturor i ett e-postmeddelande, så länge varje faktura är en separat bilaga. Alla filer måste ha ett eget namn. 
 • Fakturabilagorna ska bifogas till samma pdf-fil som själva fakturan. 
 • Den maximala storleken på ett e-postmeddelande är 10 Mb. 
 • PDF-filer måste vara äkta PDF-dokument version 1.3 eller nyare. 
 • PDF-filer får inte vara låsta eller lösenordsskyddade. 
 • Dokumentets yttre mått får vara max 210 x 297 mm. 
 • De tillåtna tecknen i bilagans namn är standardtecken, a-z, A-Z, 0-9. Använd inte specialtecken då du namnger bilagor. 

Pappersfaktura

Om du inte kan skicka fakturor elektroniskt eller via e-post ber vi dig att skicka pappersfakturor till adressen: 

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy 
18683938 
PL 100 
80020 Kollektor Scan   

 • Serienumret 18683938 ska finnas med i adressfältet på varje faktura så att fakturan kan identifieras till rätt företag. Om adressen endast finns på kuvertet, kan mottagaren inte längre efter skanning identifieras baserat på serienumret. 
 • Använd i texten helst bara svart färg på vit bakgrund: det ger det tydligaste slutresultatet för att identifiera faktureringsinformationen. 
 • Skicka endast faktureringsmaterial till skanningsadressen. Dessa läses automatiskt in i vårt företags reskontra, så vi ber dig att skicka annan information till vårt företags besöksadress. 
 • Använd inte nitar i fakturor som skickas till skanningstjänsten. 

FAKTURERING AV BYGGTJÄNSTER, OMVÄND MOMSSKYLDIGHET 

Enligt 8 c § i mervärdesskattelagen är Sydvästra Finlands Avfallsservice Ab (FO-nummer 1868393-8) en näringsidkare som annat än tillfälligt säljer byggtjänster. Omvänd momsskyldighet tillämpas på alla de byggtjänster som fastställts i lagen och som köps av företaget.   

Fakturan ska innehålla de obligatoriska uppgifter som finns uppräknade på  Skatteförvaltningens webbplats samt beställarens namn.