28.11.2023

Nyheter

LSJH:s väggkalender för 2024 delas ut till varje hem i december 

Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) väggkalender 2024 ramlar ner i alla postlådor i början av december i alla LSJH delägarkommuner dvs. i Aura, St: Karins, Kimitoön, Lundo, St: Mårtens, Masko, Virmo, Nådendal, Nousis, Pargas, Pöytyä, Reso, Salo, Sagu, Åbo och Nystad.

Till kalendern har vi månadsvis samlat de viktiga tidtabellerna för avfallsservicens insamlingar och planerade evenemang i skrivande stund. Kalendern är ett gediget avfallsservicens informationspaket, med innehåll om sorterings- och återvinningstips, gjord för att underlätta invånarnas vardag under nästa år. I 2024 års kalender hittar du dessutom bland annat tips på hur du kan minska matsvinnet. Kalendern är illustrerad av fantastiskt fina naturfoton tagna av våra invånare, för vilka det förenande temat denna gång är “livet i naturen”.

Kalendern är en viktig del av LSJH:s lagstadgade miljörådgivning. Den finskspråkiga kalendern delas ut som offentligt meddelande per post till alla hushåll i vårt verksamhetsområde. Märk väl att en del av kalendrarna delas ut genom ordinarie adressutdelning, vilket kan leda till att kalenderns utdelningsdag kan variera. Till exempel de svenskspråkiga hushållen får sin svenskspråkiga kalender utdelad som ordinarie adressutdelning i samband med dagsposten.

Om du har ett permanent bosatt- eller ett fritidshus i LSJH -området, men du har inte fått väggkalendern per post senast innan julens och nyårets mellandagar, kan du beställa en kalender från LSJH:s Tilaamo. Meddela i fältet för tilläggsuppgifter att du inte fått kalender per post. Alla de som blivit utan kalender kan också göra en anmärkning om detta till Posten. I anmärkningen lönar det sig att nämna, att det är fråga om LSJH:s väggkalender som är ett offentligt meddelande som skall delas ut till alla hushåll.