8.5.2024

Nyheter

LSJH:s nyaste invånartidning För morgondagen är ute   

Sydvästra Finlands Avfallshanterings (LSJH) invånartidning för 2024, För morgondagen, har publicerats. Posten kommer att dela ut tidningen denna vecka.

Tidningen innehåller information om sortering och återvinning samt avfallshanteringstjänster i området. På tidningens sidor finns också tips om källsortering och en mer hållbar livsstil.   

I 2024 års upplaga av tidningen För morgondagen berättas det bland annat vad som händer med avfallet efter att invånarna har sorterat det i rätt sopkärl. 

Tidningen presenterar också vardagen för avfallschauffören Oskari Karjalainen och LSJH:s textilåtervinningsbutik Lemppari, som leds av butikschef Elina Kokko

För morgondagen-tidningen hade också möjlighet att besöka designerparet Saana Sipilä och Olli Sallinen i Toukolaakso. Paret avslöjar sina bästa återvunna fynd och förklarar varför nästan hela deras hem är inrett med återvunnet material.  

Dessutom bekantar vi oss med den nya korjaa.se-tjänsten, som gör det enkelt att hitta en reparatör för vilken produkt som helst och på så sätt rädda den från att hamna som avfall. 

Från tidningens mittuppslag kan du ta den senaste sorteringsguiden till exempel för att fästa på städskåpets dörr.  

Tidningens upplaga över 290 000 exemplar 

För Morgondagen-tidningen distribueras som en informationsbroschyr till alla utdelningsställen i LSJH-området – inklusive även de reklamfria husen. Tidningen distribueras på finska till hushållen i Aura, S:t Karins, Lundo, S:t Mårtens, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Pemar, Pöytis, Reso, Rusko, Salo, Sagu, Åbo och Nystad.  

Den tvåspråkiga informationsbroschyren skickas till hushållen i Kimitoön och Pargas. En svenskspråkig tidning skickas som adresserad försändelse till svensktalande hushåll. Tidningen delas ut också till fritidsboende i området. Tidningens upplaga är över 290 000 exemplar. 

Om Posten inte har levererat tidningen senast den 13 maj kan du ge respons på utdelningen på Postens webbplats.

Invånare i LSJH-området kan beställa ett exemplar av För morgondagen-tidningen gratis från LSJH:s online butik, Tilaamo, där tidningen också kan läsas elektroniskt: lsjh.fi/sv/tuote/huomiselle-2024/

Trevliga lässtunder – Vi belastar morgondagen mindre!