Det är enkelt att sortera bioavfall

Bioavfall är nedbrytbart avfall som uppstår i köket i samband med daglig matlagning och måltider. Genom att sortera bioavfallet hjälper du till med att hålla viktiga näringsämnen i cirkulation. Du bidrar även till produktionen av inhemsk, förnybar energi. Av det organiska avfallet som uppkommer vid matlagningen produceras biogas och gödsel i Biolinja Oy:s nya anläggning i Nystad. 

 • Häll vätskor och lag i avloppet. Matolja ska packas och sorteras som brännbart avfall, för den täpper snabbt igen avlopp som avlopp.
 • Du kan samla bioavfall i ett ämbar, en burk eller korg, vad som helst som fungerar för dig. 
 • Packa bioavfallet, helst i en papperspåse eller tidningspapper. Använd inte vanliga platspåsar! Det är viktigt att packa bioavfallet, eftersom det skyddar bioavfallskärlet från att bli smutsigt samt minskar på luktolägenheterna. 
 • Ett torrt insamlingskärl luktar inte. Minska på fukten genom att använda ett luftigt insamlingskärl eller genom att lägga sönderklippt äggkartong i bottnen på insamlingskärlet.

Bioavfallspåsar i nedbrytbar plast fungerar dåligt ihop med processen som bioavfallet genomgår på rötningsanläggningen. Påsarna fastnar i maskineriet, orsakar uppehåll i produktionen och bryts ner mycket mer långsamt än papperspåsar och –omslag. Det samma gäller för matbutikens plastkassar som påstås vara nedbrytbara – välj helst pappersinslag.

Till exempel dessa hör hemma i bioavfallet 

 • skal av frukter och grönsaker 
 • matrester och mögliga livsmedel 
 • kaffesump, teblad och filterpåsar 
 • hushållspapper och servetter 
 • fiskrens, små ben 
 • växtdelar och vissna blommor 
 • vätskor och lag (häll dem i avloppet) 
 • matolja (förpacka och sortera som brännbart avfall) 
 • bionedbrytbara blöjor och sanitetsbindor 
 • plastpåsar och plastförpackningar 
 • mjölkkartonger 
 • mediciner (returnera till apoteket) 
 • kattsand 
 • katt- eller hundbajs 
 • tuggummi, aska och fimpar 
 • mylla

För farligt avfall till en av dess mottagningsplatser och för rena förpackningar till en återvinningspunkt. Övrigt avfall som inte är bioavfall, som till exempel djurexkrementer, mylla eller babyblöjor sorteras som brännbart avfall.