Sortering av bioavfall i hemmet

Leveranserna av LSJH:s kärltjänstens ventilerade bioavfallskärl är försenade med några veckor på grund av den höga efterfrågan. Förseningen kräver ingen åtgärd från fastighetsägaren. Vi beklagar situationen.

Bioavfall är nedbrytbart avfall som uppstår i köket i samband med daglig matlagning och måltider. Genom att sortera bioavfallet hjälper du till med att hålla viktiga näringsämnen i cirkulation. Du bidrar även till produktionen av inhemsk, förnybar energi. Av det organiska avfallet som uppkommer vid matlagningen produceras biogas och gödsel i Biolinja Oy:s nya anläggning i Nystad. 

 • Häll vätskor och lag i avloppet. Matolja ska packas och sorteras som blandavfall, för den täpper snabbt igen avlopp som avlopp.
 • Du kan samla bioavfall i ett ämbar, en burk eller korg, vad som helst som fungerar för dig. 
 • Packa bioavfallet, helst i en papperspåse eller tidningspapper. Använd inte vanliga platspåsar! Det är viktigt att packa bioavfallet, eftersom det skyddar bioavfallskärlet från att bli smutsigt samt minskar på luktolägenheterna. 
 • Ett torrt insamlingskärl luktar inte. Minska på fukten genom att använda ett luftigt insamlingskärl eller genom att lägga sönderklippt äggkartong i bottnen på insamlingskärlet.

Bioavfallspåsar i nedbrytbar plast fungerar dåligt ihop med processen som bioavfallet genomgår på rötningsanläggningen. Påsarna fastnar i maskineriet, orsakar uppehåll i produktionen och bryts ner mycket mer långsamt än papperspåsar och –omslag. Det samma gäller för matbutikens plastkassar som påstås vara nedbrytbara – välj helst pappersinslag.

Till exempel dessa hör hemma i bioavfallet 

 • skal av frukt och grönsaker
 • fiskrens och små ben
 • matrester och förskämda livsmedel (även mögliga)
 • kaffesump och filterpåsar, teblad och -påsar
 • hushållspapper och servetter
 • växtdelar och vissna blommor
 • vätskor och spad (häll i avloppet) 
 • rinnande fetter, såsom matolja och stekfett från skinkan  (små mängder kan läggas i bioavfallet absorberat i hushållspapper, större mängder bör förpackas och läggas i blandavfall) 
 • bionedbrytbara engångskärl och -bestick (sortera i blandavfall) 
 • bionedbrytbara blöjor och sanitetsbindor (sortera i blandavfall) 
 • plastpåsar och -förpackningar (sortera i plastförpackningsinsamlingen) 
 • mjölkkartonger (sortera i kartongförpackningsinsamlingen) 
 • katt- eller hundavföring samt kattsand (sortera i blandavfall) 
 • träbaserat strö för sällskapsdjur, till exempel spån och pelletar  (sortera i blandavfall) 
 • mediciner (returnera till apoteket) 
 • tuggummi, aska och cigarettfimpar (sortera i blandavfall) 
 • mylla (sortera i blandavfall)