Läkemedelsavfall

Gamla läkemedel och mediciner är farligt avfall, som inte får läggas bland vanligt avfall eller hällas ut i avloppet. Du kan föra hemmets läkemedelsavfall avgiftsfritt till apoteket, sorteringsstationen och våra ambulerande insamlingar. Vi sköter om att läkemedelsavfallet från alla insamlingspunkter levereras till vederbörlig behandling.

Sortera läkemedelsavfallet redan hemma

 • Avlägsna etiketter med personuppgifter (finns vanligen på receptmediciner)
 • Lämna in medicinerna i deras originalförpackningar i mån om möjlighet. Kartongförpackningen, som finns runt medicinförpackningen, kan du sätta i kartongförpackningsinsamlingen.
 • Förpacka tablettburkar och blisterförpackningar (tablettkartor) i en genomskinlig plastpåse.
 • Mediciner som innehåller jod eller brom samt cytostater bör lämnas in i deras originalförpackningar. Förpacka dem skilt (får inte blandas med annat avfall) och märk avfallet tydligt. Preparat som innehåller jod är till exempel Betadine-produkter, Jodix-tabletter och Iodosorb-preparat.

Termometrar

 • Returnera febertermometrar som innehåller kvicksilver skilt för sig.
 • Ifall en kvicksilvertermometer går sönder, bör den förpackas i en sluten glasburk. Märk avfallet tydligt.
 • Trasiga digitala febertermometrar är elapparater och de kan returneras utan avgift till avfallscentralen eller sorteringsstationen.

Nålar till sprutor

 • Förpacka nålarna i en hållbar burk eller -flaska som går att sluta och som nålarna inte kan tränga igenom. Lägg aldrig nålar i en plastpåse.
 • Märk avfallet tydligt.

Detta hör inte hemma i läkemedelsavfall

 • Vanliga vårdprodukter som köpts från apoteket, såsom krämer, tvättmedel, vitaminer och kosmetika. Sortera dessa i brännbart avfall.
 • Koksalt- alltså natriumkloridlösning samt socker- alltså glukoslösning. Sortera dessa i brännbart avfall.