Farligt avfall

Identifiera farligt avfall

Farligt avfall är avfall som kan vara hälsovådligt och orsaka miljöskador. Farligt avfall kan vara litet och vid första anblick harmlöst, men om det hamnar på fel ställe orsakar det skada på hälsa och miljö. Därför är det viktigt att sortera farligt avfall och hantera det rätt.

Hur vet man vilka avfall som är farliga? Tips för identifiering och tilläggsinformation finns här:

Håll olika farliga avfall avskilda från varandra. Förvara dem i originalförpackningarna eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och slutanvända batterier och små ackumulatorer till butiken. Kom ihåg att tejpa polerna på batterierna och ackuna! Oskyddade poler utgör risk för eldsvåda i insamlingslådan.

Mottagning av farligt avfall

Alla sorteringsstationer tar emot farligt avfall året om. För hushåll är det gratis att hämta upp till 50 kg eller 50 liter farligt avfall till stationen per besök.

Mottagning av farligt avfall från företagsverksamhet och jordbruk ska man i första hand begära av lokala avfallshanteringsföretag. På våra sorteringsstationer kan vi endast enligt överenskommelse ta emot måttliga mängder farligt avfall från företag och jordbruk.

Förutom på sorteringsstationerna tar vi även emot farligt avfall i den mobila sorteringsstationen Siira, i Pop up-sorteringsstationen samt under skärgårdens skrotinsamling som går av stapeln på sommaren. De ambulerande insamlingarna har begränsade utrymmen för transport. Därför räknas 50kg eller liter per hushåll -maxgränsen enligt storleken på förpackningen som avfallet hämtas i, inte enligt mängden av avfall som finns i den. Detta endast för att försöka ordna så att så många som möjligt får sitt farliga avfall att rymmas med i transporten.

Smidig avhämtning av avfallsolja

STR Tecoil hämtar partier svartolja (spillolja från motorer) hemifrån. Det får inte vara något överlopps blandat med oljan, såsom till exempel över 10 % vatten, kylar- eller bromsvätskor eller vegetabiliska oljor. Läs mer om Tecoils avhämtningstjänst och minimimängder här

Även Lassila & Tikanoja erbjuder avhämtning av uttjänt spillolja av god kvalitet (vattenhalt högst 10 %). Läs mer om L&T:s avhämtningstjänst och minimimängder här