25.7.2023

Artiklar

Så här känner du igen lampan

Olika lampor kan ibland orsaka huvudbry – speciellt ovanligare modeller. Här har du lite stöd för identifieringen!

Lampor som sorteras som elapparater

Energisparlampor, lysrör och LED-lampor sorteras som elapparater och samlas in i skilda kärl på mottagningsplatser som tar emot elapparater. Energisparlampor innehåller små mängder kvicksilver, medan LED-lampor innehåller material och elektronik som kan återanvändas. Därför ska de inte läggas med bland vanligt blandavfall.

Lampor som sorteras som blandavfall

Märkväl, att en del lampor (glöd- och halogenlampor) oberoende ska sorteras som blandavfall.