Rådgivningstjänster

Leveranserna av LSJH:s kärltjänstens ventilerade bioavfallskärl är försenade med några veckor på grund av den höga efterfrågan. Förseningen kräver ingen åtgärd från fastighetsägaren. Vi beklagar situationen.

Lek, pröva, diskutera och lär dig något nytt! 

Boka in vår miljörådgivare på besök till till exempel gymnasiets, yrkesskolans, bostadsaktiebolagets eller hobbyklubbens evenemang. Rådgivning erbjuds inom vårt verksamhetsområde och är avgiftsfri för invånare. Avfallsfrågor behandlas och diskuteras genom att delta i praktiska uppgifter eller med en traditionell föreläsning. Rådgivningstillfället kan arrangeras antingen i beställarens egna utrymmen eller på något av våra verksamhetsställen. 

För grundskolorna i vårt verksamhetsområde erbjuder vi miljöfostran i form av lektioner för olika årskurser. Skolor, daghem och andra instanser som värnar om miljöfostran, till exempel scoutkårer och fritidsklubbar kan utan avgift låna undervisningsmaterial av oss.

Rådgivning och lånematerial kan beställas via e-post på neuvonta@lsjh.fi eller via chatten på vår webbplats. 

Miljöfostran för alla grundskoleelever

Återvinning och hållbar konsumtion är medborgarfärdigheter! Efter grundskolan kan eleven sortera avfall rätt, förstår avfallshanteringens verksamhet och livscykeltänkande när det gäller produkter samt känner ansvar för de gemensamma naturresurserna. 

Skolorna i regionen får växelvis vartannat år ett brev om en lektion om förebyggandet av uppkomsten av avfall. Temat behandlas genom att arrangera ett barnkalas i klassen. Vi hoppas att alla klasser tar chansen! Barnkalas-programmet greppar temat hållbar konsumtion genom att ge barnen möjligheten att fundera över vilket kalas som använder mer naturresurser och vilket som lämnar mer skräp efter sig – Ekokalaset eller Överflödskalaset? 

Vi är med som ett av företagen i Företagsbyn i Egentliga Finland. Företagsbyn är en lärmiljö för sjätteklassister i vilken eleverna handleds under dagen för att utföra uppgifter som utvecklar deras kunnande om ekonomin och arbetslivet i vårt samhälle. I Företagsbyns miniatyrstad i Åbo är eleverna verksamma i olika företag, bland annat som verkställande direktör, serviceplanerare, specialist i cirkulär ekonomi och miljörådgivare i företaget Sydvästra Finlands Avfallsservice. I miniatyrstaden får eleverna en bild av hur viktig roll en fungerande avfallsservice spelar i samhället.

Regionens alla åttor bjuds i tur och ordning in till ett besök till olika avfallshanteringsplatser. Under besöket tittar man närmare på hantering och nyttoanvändning av avfall, sorteringsanvisningar och principerna för användning av naturresurser och hållbar konsumtion. Sydvästra Finlands Avfallsservice erbjuder grupperna busstransport från skolan och guidning på besöksplatsen utan kostnad. 

Övriga tjänster

Barn lär sig bäst om miljöfrågor genom exempel och dagliga rutiner. Ta med barnen för att städa parken, sortera skräp och sköta komposten! Det är också en god idé att diskutera avfallsfrågor genom lek och spel. Vi erbjuder högklassiga lånematerial, som kan användas för att öva sig i ämnet.

SimShop uppmuntrar till hållbar konsumtion. Man kan gå och simulations-shoppa tillsammans med en rådgivare. Istället för att jämföra priser jämför man på denna shoppingrunda hur mycket naturresurser har gått åt innan produkten har landat i butikshyllan. Shoppingsimulatorn lämpar sig för vuxna samt yrkesskole- och gymnasieelever. 

Utbildning i arbetsplatsens avfallshantering

Sydvästra Finlands Avfallsservice erbjuder kostnadsfri utbildning i avfallshantering för arbetsplatser inom kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet. 

Kontakta oss så planerar vi ett lämpligt utbildningspaket för er arbetsgemenskap. Utbildningen kan beställas via e-post på kundtjanst@lsjh.fi eller via chatten på vår webbplats. 

För utbildning i avfallshantering på företag i andra branscher ber vi er kontakta er avfallstransportör eller en miljökonsultbyrå. 

Önskar du hjälp med att utveckla avfallsservicen vid fastigheten? 

Sydvästra Finlands Avfallsservice erbjuder kommunens förvaltnings- och serviceverksamhet kostnadsfri konsultationsservice. Kontakta oss så kommer vi överens om en träff!