Låna rådgivningsmaterial

Vi lånar utan kostnad ut olika lekar och uppgifter för miljöfostransarbete i skolor, daghem och föreningar i vårt verksamhetsområde. Förfrågningar om läromaterialet kan göras via e-post på neuvonta@lsjh.fi eller per telefon på 0200 47470. 

Med hjälp av sorteringssetet kan man öva på att sortera avfall med riktigt avfall. Till setet hör en samling rena exempelavfall och små kärl som avfallet sorteras i. Uppgiften kan anpassas efter olika åldrar genom att byta ut avfallet som ska sorteras. Med hjälp av två sorteringsset kan man utföra uppgiften i form av en lagtävling.

Avfallsgänget består av handdockor, som var och en representerar en av de vanligaste avfallstyperna. Med dockorna kommer rena exempelavfall, så att man kan öva på sortering samtidigt som man bekantar sig med Avfallsgänget. I setet ingår även materialet för kontrollbanorna, som man kan lära sig mer om sortering på.

Avfallsgängets kontroller innehåller frågor om sortering samt svarsblanketter där deltagarna väljer rätt svar bland färdiga svarsalternativ. Avfallsgängets kontroller finns i tre olika svårighetsgrader: daghem, lätt nivå (för elever i årskurs 1–3) och krävande nivå (för elever i årskurs 4–6). 

I minnesspelet ska man hitta rätt par bland avfall, saker, avfallskärl och platser. Spelarna behöver veta hur avfallet sorteras. Minnesspelet lämpar sig för alla åldrar. För de yngsta spelarna är det bra att ha hjälp av någon läskunnig dragare. 

Mysterielådorna innehåller små saker av olika material som man känner på genom små öppningar. Sakerna i lådorna är bekanta för alla och de är lätta att känna igen, så att även den minsta undersökaren känner igen dem lätt. Efter att alla har fått känna på materialen kan man tillsammans diskutera om vad som fanns i lådorna och hur de borde sorteras. Lådorna är fem stycken och leken passar för dagis- och förskolebarn.