Besökscentret Glöd och ekokraftverket

I Glöd kan du bekanta dig med cirkulär ekonomi och hur LSJH, Lounavoima och Salon Kaukolämpö hör ihop. 

I Salo fungerar besökscentret Glöd som LSJH:s rådgivningsutrymme och inlärningsmiljö för verksamhetsområdets invånare. I Glöd arrangeras utbildning och miljörådgivning inom temat avfallsservice för olika grupper. 

Under besöket får du information om hållbar konsumtion, återvinning och nyttoanvändning av avfall samt bekanta dig med Lounavoimas ekokraftverk och energiproduktionen. Observera att besökscentret har öppet enbart under överenskomna tider. Privata turer arrangeras för grupper på minst 10 personer. 

Så bokar du ett besök

Samla en grupp på minst 10 personer och ta kontakt med vår miljörådgivare neuvonta@lsjh.fi, så vi tillsammans kan komma överens om en tidpunkt för besöket. Besökscentret har endast öppet under överenskomna tider. Turerna är enbart för myndiga.

I Hehku och ekokraftverket ordnas ibland även allmänna rundturer, som man ska anmäla sig till på förhand. Titta i kalendern, när nästa rundtur går av stapeln: