Besökscentret Kahmari

I Kahmari vaknar den cirkulära ekonomin till liv. Centret fungerar som en inlärningsomgivning, ett utställningsutrymme och en inkubator för samarbetsnätverk.

Kahmari i Åbo fungerar som miljörådgivningens utrymme och som inlärningsomgivning för verksamhetsområdets invånare. I Kahmari arrangeras utbildning och miljörådgivning inom temat avfallsservice för olika grupper.

Under ett besök i Kahmari får man information om hållbar konsumtion, sortering av avfall samt om vad som händer med avfallet, efter att de sorterats i rätt avfallskärl. I samband med besöket är det även möjligt att bekanta sig med Toppå sorteringsstation.

Samla en grupp på minst 10 personer och ta kontakt med vår miljörådgivare neuvonta@lsjh.fi, så vi tillsammans kan komma överens om en tidpunkt för besöket. Besökscentret har endast öppet under överenskomna tider. 

Ett skyltfönster för cirkulär ekonomi

Besökscentret Kahmari fungerar även som skyltfönster för cirkulärekonomiska nätverket Topinpuisto. Kahmaris utställning omfattar även andra företag i området som är med i nätverket.

Topinpuisto är en företagspark som ligger vid ringvägen i Åbo. Samarbetet på området kretsar kring utnyttjandet av material- vatten- och energiflöden samt utveckling av tjänster.

Förutom det fysiska området är Topinpuisto även ett nätverk av ett flertal företag och forskningsinstanser och möjliggör både riksomfattande och internationellt samarbete. Till nätverket Topinpuisto hör specialister i cirkulär ekonomi, företag, startups, företagsacceleratorer, högskolor och offentliga företag.

Kaisa Jussila 
projektplanerare 

tfn 020 728 2059 eller kaisa.jussila@lsjh.fi.