23.5.2024

Nyheter

Nu dyks det ner i blandavfallsinnehållet på Toppå i Åbo – I år kommer även mängden och sammansättningen av bioavfall att undersökas

Sammansättningen av blandavfallet som genereras i området undersöks som bäst på Toppå avfallscentral i Åbo. Undersökningen, som upprepas ungefär vartannat år, gör det möjligt att ta reda på sorteringsvanorna hos invånarna i området. I år kommer även mängden och sammansättningen av bioavfall och livsmedelsavfall som samlas in från området att studeras. Resultaten av forskningen kommer att användas till exempel i LSJH:s rådgivnings- och kommunikationsverksamhet.

Den 20–31 maj kommer Sydvästra Finlands Avfallsservice (LSJH) att genomföra en undersökning av blandavfallets sammansättning på Toppå avfallscentral i Åbo.

I studien öppnar forskningssorterare en efter en soppåsar med blandat avfall som samlats in i området för att se vilken typ av avfall som finns i hemmets blandade soppåse.

– Syftet med studien är att fastställa andelen återvinningsbart material i blandavfallet. Syftet är också att följa upp mängden avfall i området och att studera utvecklingen av sortering och återvinning i området, säger Miia Jylhä, forsknings- och utvecklingschef på LSJH.

Avfallslagstiftningens förändringar förväntas återspeglas i sammansättningen av blandavfallet

Den senaste gången sammansättningen av blandavfallet studerades var 2022. Det visade sig då att upp till en tredjedel av blandavfallspåsen bestod av bioavfall. Det uppskattades också att upp till 80 % av innehållet i påsen kunde ha sorterats ut för återvinning.

– Utgångsvis antar vi att den totala mängden bioavfall i blandavfallet kommer att minska, eftersom skyldigheten att sortera bioavfall har skärpts i och med ändringen av avfallslagen och bioavfall samlas in separat vid allt fler fastigheter, konstaterar Jylhä.

– De relativa andelarna av olika avfallsfraktioner kan dock förändras i olika riktningar, eftersom även till exempel förpackningsavfall sorteras mer noggrant och vid allt fler fastigheter, tillägger hon.

Endast genom att sortera avfallet i rätt behållare kan de viktiga näringsämnena eller materialen i dem återvinnas.

– Bland blandavfallet förbränns nyttoavfall till energi i ekokraftverket, men det skulle vara ännu mer värdefullt att få materialen och näringsämnena i cirkulation, påpekar Jylhä.

Information om mängden matspill grävs fram ur bioavfallet

Parallellt med sammansättningsstudien av blandavfall genomförs i år en studie av bio- och livsmedelsavfall i samarbete med Naturresursinstitutet (Luke).

Den senaste undersökningen om mängden och sammansättningen av livsmedelsavfall genomfördes 2019. I den här studien tittar man särskilt på mängden matspill.

– Det här är en fantastisk möjlighet för oss! Genom samarbete kan vi få ny information om den aktuella mängden livsmedelsavfall och matspill i hemmen i området. Uppgifterna kan också användas för en bredare bedömning av situationen i landet som helhet. Resultaten visar också trenden för avfallsvolymerna jämfört med tidigare forskning, säger Kirsi Silvennoinen, specialforskare vid Luke.

Det avfall som ska undersökas samlas in under undersökningens sorteringsveckor från hushåll belägna i förvalda områden längs de normala tömningsrutterna.

Resultaten av studien kommer att kommuniceras när resultaten är tillgängliga. Resultaten kommer bland annat att användas för att utveckla LSJH:s miljöfostran och avfallsrådgivning samt kommunikation.

Sammansättningsstudier utförs också regelbundet vid andra avfallsverk i Finland, så det är möjligt att jämföra resultaten mellan olika regioner. Suomen Kiertovoima KIVO, som är en takorganisation för avfallsverken, genomför en rikstäckande uppföljning av sammansättningen av blandavfallet.

Kivos sammansättningsdatabas.