Våra e-tjänster

OBS. Vår gammal e-tjänst har inaktiverats den 8 januari 2024.

Inloggning i OmaLSJH

Invånare med småhus samt fritidsbostäder

Ifall du har en små- eller fritidsfastighet och loggar in för första gången behöver du ditt kundnummer och fakturanumret från en till dig riktad faktura från LSJH – båda finns på din tidigare faktura från oss.

 • Alla fastighetsägare inom LSJH:s verksamhetsområde är LSJH:s kunder och har bland annat fått en faktura på avfallsservicens grundavgift från LSJH. Du kan kopiera kund- och fakturanumret som behövs för den första inloggningen från din grundavgiftsfaktura eller vilken annan till dig riktad faktura, vars fakturerare är Sydvstra Finlands Avfallsservice Ab.
 • Kundnumret hittar du även på LSJH:s bioavfallsbrev som skickas stegvis till alla de fastigheter på LSJH:s verksamhetsområde som ligger i tätorter med över 10 000 invånare.
 • Efter den första inloggningen, kan du i framtiden logga in via suomi.fi-tjänsten, d.v.s. till exempel med dina bankuppgifter. Obs. Om du vill använda suomi.fi-identifikation i framtiden, första gången du loggar in på OmaLSJH måste du klicka på länken ”Registrera eller logga in via tjänsten suomi.fi”.

Ifall du inte hittar ditt kund- eller fakturanummer bör du agera enligt följande:

 • Ifall du inte hittar ditt kundnummer får du det genom tt ta kontakt med vår kundtjänst. Det behändigaste sättet är att använda chattbotten på vår webbplats. Den betjänar vardagar kl. 9–15.
 • Ifall du har ditt kundnummer och behöver endast fakturanumret, kan du beställa den med ett sms till 13131. Sms:et kostar som ett vanligt sms. Skriv ”LSJH mellanslag kundnummer” i meddelandet, till exempel ”LSJH 00-1234567-00”. Du får fakturanumret i ett återvändande sms. Om ditt telefonnummer inte finns bland dina kunduppgifter får du ett återvändande sms med anvisningar om att kontakta vår kundtjänst.
 • Ifall du inte har fått brevet och inte heller har kvar gamla fakturor, så får du kundnumret samt numret på fakturan genom att kontakta vår kundtjänst. Detta sköter du enklast genom att använda chattbotten på vår webbplats. Den betjänar vardagar kl. 9–15.

Disponenter och övriga som ansvarar för husbolagens avfallsservice

Disponenten, husbolagets styrelseordförande eller någon av dessa separat befullmäktigad person behöver separata inloggningsuppgifter till OmaLSJH-tjänsten.

 • Ifall du ansvarar för arrangerandet av avfallsservicen för ett husbolag får du inloggningsuppgifterna och -instruktionerna till OmaLSJH genom att skicka följande uppgifter med rubriken ”Användarnamnsbeställning” till adressen husbolag@lsjh.fi:
  • Ditt namn
  • Namn på disponentbyrån / Husbolagets namn samt adress (ifall endast ett enskilt husbolag) samt din roll i husbolaget (till exempel styrelseordförande)
  • Din e-postadress
  • Ditt mobiltelefonnummer

Användning av OmaLSJH

I OmaLSJH-tjänsten kan småhusinvånare och ägare av fritidsbostäder:

 • se och ändra faktureringsinformation.
 • se sina avfallshanteringsbeställningar och sin användarinformation samt ändra sitt lösenord. 
 • ändra de tömningstjänster de redan har, d.v.s. ändra tömningsintervall och antal kärl, beställa överloppstömningar och avbryta eller avsluta tömningstjänsten. Detta gäller ännu inte slamtömningstjänster – information om hur de sköts finns nedan. 
 • göra komposteringsanmälan. 
 • beställa tömningar av bioavfallskärl för fastigheter som ligger i tätorter med över 10 000 invånare
 • beställa och ändra på tjänster relaterade till blandavfall i de kommuner där LSJH sköter transporten av blandavfall, d.v.s. i Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Reso, Ruskos Vahto och Pargas skärgård.

I OmaLSJH-tjänsten kan husbolag/disponenter:

 • beställa och ändra tjänster relaterade till de förpacknings- och bioavfallskärl som de använder.
 • beställa och ändra på tjänster relaterade till blandavfall i de kommuner där LSJH sköter transporten av blandavfall, d.v.s. i Kimitoön, Masku, Virmo, Nådendal, Nousis, Reso, Ruskos Vahto och Pargas skärgård. 
 • godkänna eller avslå LSJH:s serviceförslag för bio- och förpackningsavfall, som har utarbetats baserat på uppgifter inhämtade från avfallshanteringsnämndens transportregister.

Obs. Via OmaLSJH-databaslänkarna hittar du mer information på finska om använding av OmaLSJH-tjänsten.

Tjänster som tills vidare sköts med separata blanketter

OmaLSJH:s tjänsteutbud fortsätter att växa. Följande avfallshanteringsärenden sköts ännu med hjälp av separata elektroniska blanketter. 

 • Nya kunder  
  • Om du är en ny kund som ännu inte har ett LSJH-kundnummer, använd denna blankett för att beställa dina avfallshanteringstjänster. 
 • Slaminsamlingstjänster  
  • E-tjänster relaterade till slaminsamling kommer att bli möjliga i OmaLSJH senare. Tills det sköts anmälan av fastighetens avloppssystem och påbörjande av slamtömningar med denna blankett (på finska). 
  • Om du har tidigare beställt tömning av din slambehållare via LSJH kan du enkelt beställa en ny tömning till exempel via chatboten på vår hemsida. 
  • Svar på andra frågor som berör avloppsvattenshantering får du via e-post till slam@lsjh.fi
 • Nya kunder av områdesinsamling  
  • Om du äger en fastighet i ett områdesinsamlingsområde måste du registrera dig som användare av områdesinsamlingspunkterna genom att meddela din fastighets uppgifter med denna blankett. Områdesinsamling finns i Kimitoön, Pargas skärgård, Nådendal, Masku och Nystad. Läs mer om områdesinsamling på vår hemsida på ovan nämnda kommunernas sidor som finns under menyn Invånare och fritidsboende
 • Frågor relaterade till kimppa-kärl  
  • I OmaLSJH kommer det senare att vara möjligt att meddela grannskapets gemensamma kärl, eller kimppor, och ändra på kimppornas tjänster. Tills det sköts ärenden som berör kimppakärl med elektroniska blanketterna som finns på denna sida

Allmän respons på LSJH:s verksamhet

Svar på vanligt förekommande frågor samt tilläginformation hittar du i OmaLSJH-databankerna (finns för närvarande enbart på finska).