Områdesinsamling av blandavfall från fastigheter på holmar

Invånarna i fastigheter som inte har fast vägförbindelse transporterar själva sitt blandavfall till gemensamma avfallskärl, det vill säga områdesinsamlingspunkter.

Områdesinsamlingspunkterna finns på större öar och vid kusten på sådana ställen, där invånare och fritidsinvånare annars också rör sig. En del av punkterna är i bruk endast på somrarna, resten betjänar året runt. Vissa områdesinsamlingspunkter behöver man nyckel till.

Områdesinsamling finns på Kimitoön, i Pargas skärgård, Nådendal, Masku och Nystad.

Fyll i blanketten nedan och returnera den till vår kundtjänst, antingen per e-post eller utskriven. Blanketten är tvåspråkig.

Det finns en karta som visar var områdesinsamlingspunkterna ligger, huruvida det behövs en nyckel och om punkten är i bruk året om. Kartan kan beställas från vår kundtjänst. Som områdesinsamlingskund får du använda vilka områdesinsamlingspunkter du vill, men anmäl oss gärna din primära punkt. På så sätt hjäper du oss med att fastställa bästa möjliga tömningstidtabell och kapacitet.

Bara blandavfall i områdesinsamlingen

Till områdesinsamlingspunkterna för blandavfall ska man endast föra dagligt avfall från hushållet. För skrymmande avfall, farligt avfall, byggavfall, vitvaror och annan elektronik till sorteringsstationen. De förpackningsavfall och andra nyttoavfall som uppstår i hushållet ska föras till en återvinningspunkt eller sorteringsstation, om områdesinsamlingspunkten inte har kärl för återvinningsbara avfall. Meddela vår kundtjänst om du stöter på missbruk av områdesinsamlingspunkten! Tillsammans håller vi insamlingspunkterna snygga.

Spara en slant genom att kompostera

Om du komposterar ditt matavfall på tillbörligt vis kan du få avdrag på områdesinsamlingens årsavgift. Tillbörlig kompostering innebär att matavfallet komposteras i en kompostor som skadedjur inte kommer in i. Kompostorn ska alltså ha hållbart botten, kanter, lock och tillräcklig ventilation.

Kompostering ska anmälas till Sydvästra Finlands avfallshanteringsnämnd. Anmälningen bör göras innan den 31 mars, för att den ska kunna tas i beaktande i det pågående årets fakturering. Komposteringsavdrag beviljas inte retroaktivt. Komposteringsanmälan ska uppdateras var femte år, och om komposteringen avslutas, ska även detta anmälas. Om flera fastigheter har en gemensam kompost, behöver en ansvarsperson namnges.

Avgift för områdesinsamling av blandavfall

Områdesinsamlingsavgiften är en årsavgift och uppbärs för varje bostadsbyggnad och fritidsbostad. Vid ägarbyte är det den person som äger fastigheten den 1 januari som står för årets avgift. Kompostering av matavfall medför avdrag på årsavgiften. I fasta bostäder inverkar även antalet invånare på avgiftens storlek.

Blandavfall
Bostadsfastighetens användningBostadens avfallsavgift
(€/bostad/år)
Fast bostad med två eller fler invånare, komposterar ej bioavfall268,10
Fast bostad med 2 eller fler invånare, komposterar bioavfall209,50
Fast bostad med en invånare, komposterar ej bioavfall168,00
Fast bostad med en invånare, komposterar bioavfall113,70
Fritidsbostad, komposterar ej bioavfall195,00
Fritidsbostad, komposterar bioavfall135,80
Extranyckel till områdesinsamlingspunkt45,50/st
Avgift för bortkommen nyckel90,50/st

I områdesinsamlingens årsavgift ingår en nyckel. Extranycklar kan mot avgift beställas från vår kundtjänst. Om fastigheten byter ägare, ska det anmälas till vår kundtjänst och alla nycklar returneras. För nycklar som inte returneras faktureras en avgift enligt bortkommen nyckel.

Alternativ till områdesinsamling: ett eget avfallskärl eller ett samkärl i hamnen

Invånare som har tillgång till områdesinsamling kan även ordna sin avfallshantering med ett eget avfallskärl. Det egna kärlet placeras på fastlandssidan i den hamn, som invånarna använder för att ta sig ut till sin fastighet. Det blandavfallet lämnas i detta kärl istället för att föras till en områdesinsamlingspunkt.

Öbornas samkärl, “kimppa”

Invånare i fastigheter utan vägförbindelse kan även gå med i samkärl, så kallad kimppa. Öfastigheten kan kopplas till ett samkärl som ligger på högst 1 km avstånd från den hamn som invånaren tar sig ut till sin fastighet ifrån.

Även för det egna avfallskärlet eller samkärlet gäller det att anmäla om sitt förfarande senast den 31 mars, så att det kan tas i beaktande i det pågående årets fakturering.