11.5.2023

Artiklar

Delta i fototävlingen!

Lehtokurppa seisoo vihreässä metsämaisemassa selkä katsojaan päin. Kuva on otettu maan tasosta, etualalla on epätarkkoja ruohonkorsia.

Vi skickar i slutet av år 2024 en väggkalender för 2025 till alla hushåll inom vårt verksamhetsområde. I kalendern publiceras bland annat tidtabellerna för de ambulerande insamlingarna samt sorteringsanvisningarna. Vi anordnar en fototävling, vars vinnarbilder kommer att illustrera väggkalendern. Tolv stycken vinnarbilder väljs (en för varje månad) och som extra en trettonde bild som får bli pärmbild för kalendern!

Tävlingens tema är natur i byar och städer. Fotograferingsplatsen bör finnas på LSJH:s område i Aura, Kimitoön, Lundo, Masku, Nousis, Nådendal, Pargas, Pemar, Pöytyä, Reso, Rusko, Sagu, Salo, S:t Karins, S:t Mårtens, Virmo, Åbo eller Nystad. Alla fast boende och fritidsboende på LSJH:s område kan delta i tävlingen. Till tävlingen önskas bilder från alla årstider.

Skicka dina bilder till adressen valokuvakilpailu@lsjh.fi. Skriv ”Fototävling 2024” som rubrik på meddelandet. Skriv ditt namn och dina kontaktuppgifter (e-post, telefonnummer och hemadress) i meddelandet samt var bilden tagits. Hitta på ett namn för bilden och berätta med några ord vad bilden föreställer eller till exempel om stämningen då bilden togs. Skicka max 3 bilder/deltagare till tävlingen. Observera att e-postmeddelandets maximala storlek är 20 MB. Avsändaren ansvarar för att den skickade bilden kommer fram och att den uppfyller tekniska krav.

För att kunna delta i tävlingen bör bilderna vara tryckdugliga bilder i JPG-format med hög resolution (bildens kortare sida minst 2 500 pixlar, resolution 300 dpi). Bilderna i kalendern är vågräta.

Tävlingen slutar 31.8.2024 och vinnarna utses före slutet av september 2024. Juryn utgörs av LSJH:s kalenderredaktionsgrupp. De som fotograferat bilderna som publiceras i kalendern belönas! Dessutom lottar vi ut ett extra pris bland alla deltagare. Vinnarna meddelas personligen.

Det är frivilligt att delta i LSJHs kalenterfototävling. Deltagaren måste äga rättigheterna till bilderna som skickats till tävlingen. Ifall en person figurerar på bilden bör fotografen ha ett skriftligt samtycke av personen i fråga om att bilden får publiceras i LSJH:s kommunikation. Ifall personen på bilden är under 18 år bör tillstånd frågas av vårdnadshavaren. Genom att delta i tävlingen ger deltagaren sitt samtycke till att hens personuppgifter behandlas för att genomföra fototävlingen. Fotografen ger även LSJH rätt att behandla bilderna enligt användningssyfte och att beskära bilderna enligt det format som används. LSJH arkiverar och sparar vinnarbilderna. Vinnaren av tävlingen ger LSJH rätt att använda sitt namn och den inskickade bilden i väggkalendern samt i annan kommunikation utan separat ersättning. De övriga bilderna som skickats till tävlingen raderas ur LSJH:s arkiv så snart tävlingen är avgjord.

Foto: Waltteri Aronen