12.12.2023

Nyheter

Politisk strejk den 14.12 stänger sorteringsstationer och fördröjer avfallskärlstömningar

En betydlig del av Sydvästra Finlands Avfallsservices (LSJH) sorteringsstationer är stängda torsdagen den 14 december då politisk strejk pågår. Flera fackförbund deltar i strejken.

Toppå, Isosuo, Rauhala, Auranmaa, Pemar och Nystad sorteringsstation som riktats till kunder som hämtar små avfallslass är stängda på strejkdagen. Däremot betjänar Korvenmäki och Yläne sorteringsstation kunder som hämtar små avfallslass normalt.

Tjänsterna för packande sopbilar och andra som hämtar stora avfallslass kan skötas normalt endast i avfallscentralerna i Toppå och Korvenmäki.  Av de avfallscentraler som betjänar kunder som hämtar stora avfallslass är Isosuo och Rauhala stängda.

Strejken påverkar även avfallstransporterna i hela LSJH-området. En del av LSJH:s transportentreprenörer har meddelat att tömningarna kan på grund av strejken variera från det bekanta med 1–2 arbetsdagar även nästa vecka.

Strejken påverkar tömningarna av blandavfall, bioavfall och förpackningsavfall. Strejken kommer sannolikt inte att påverka slamtömningarna.

Efter strejken kommer avfallstransporterna att påverkas av de kommande jul- och nyårshelgerna, vilka kan ändra på avfallskärlens tömningsdagar. LSJH förväntar sig att det blir avvikelser i kärltömningar ännu i ungefär en månad.